* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPS  48° 38,0874´ N
  20° 43,4130´ E
LÚČKA

Spomína sa r.1409 ako príslušenstvo turnianskeho hradného panstva, ktoré kráľ Žigmund daroval Pavlovi Bešeňovi. Podľa svedectva tamojšieho kostola pochádza však prinajmenej z pol. 13.stor. Asi od pol. 18.stor. sa tu rozvíjala železiarska výroba.Takzvaná slovenská pec bola nahradená novou vysokou pecou r. 1853.Domy z konca 19. a zač. 20.stor. sú murované trojpriestorové s hľbkovým radením bytov a hospodárskych priestorov vo dvoroch.

Lúčka - kostol

Lúčka - kostol

Lúčka - kostol

Lúčka - kostol

Kostol /ref./ vybudovaný v tradíciach renesančno-klasicistickej gemerskej oblasti po r. 1926.Sieňová stavba, na štítovom priečelí má hranolovú vežu, zakončenú trojhrannými štítkami a ihlancom.Lúčka - kostol


 
Kostol sv. Jána /kat./ jednoloďová stavba s predľženou vežou a polygonálnym prebystériom z r. 1926. Na povale sú zachované štyri barokové plastiky, ktoré pochádzajú zo starého farského kostola nad obcou.

Vo zvonici sa okrem dvoch väčších nachádza aj maličký zvon s nápisom: WALSER F. BUDAPEST . Na 1. z veľkých zvonov sa nenachádza žiadný nápis ani ornament, na druhom sa taktiež žiadny nápis nenachádza, ale najdeme naňom slovenský dvojkríž a sv. obr.

Lúčka - kostol

Lúčka - kostol

Lúčka - kostol

Lúčka - kostol

Zrúcaniny stredovekého opevneného kostola nad obcou, vybudovaného v 13. stor. Bol typu gemerských ranogotických kostolov s pozdľžnou loďou a rovno zakončeným prebystériom,..V 1 pol. 15. stor. kostol obohnali kamenným obranným múrom, do čela ktorého situovali pozorovaciu vežu / zvonicu /. Pevnôstka bola v rukách Jiskrových vojsk a zachovalo sa iba obvodové murivo kostola a značne znížený obranný múr s vežičkou,vysunutou nad strmým svahom. Na východnej stene svätyne boli v 70 – tych rokoch 20. storočia nájdené ešte fragmenty fresiek pravdepodobne zo 14. storočia, znázorňujúce kľačiacu postavu v dlhom rúchu. Drobné fragmenty fresiek boli nájdené i na severnej stene lode. Tieto fragmenty žiaľ zanikli.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015