* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPS  48° 43,7946´ N
  20° 19,4466´ E
MARKUŠKA

Nachádza sa v gemerskej časti Slovenského rudohoria, 23 km na ZSZ až SZ od Rožňavy. Podvojný názov obce, použitý r. 1582 / Markuška - Aranyas /, dovoľuje usudzovať, že nové valašské sídlisko, ktoré vzniklo na rozhraní 15. a 16. stor., nadväzovalo na staršie banícke. Od 18.stor. obyvatelia popri poľnohospodárstve pracovali v dobšinských a štítnických baniach.Markuška - kostolKostol /ev.a.v./ s klasicistickou úpravou, pôvodne ranogotický z pol. 13.stor. Oltár z r. 1781 - neskorobaroková rezbárska práca. Kazateľnica neskorobaroková ľudová rezbárska práca z r. 1781.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015