* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPS  48° 48,2370´ N
  20° 48,2754´ E
MNÍŠEK NAD HNILCOM
 
erb - Mníšek Nad HnilcomNachádza sa vo východnej časti Slovenského rudohoria. Meno obce ukazuje, že sa v jej obvode v rannom stredoveku zdržiavali mnísi-pustovníci /spomínajú sa r. 1290. Obec sa vivinula okolo pustovní, uvadza sa prvý raz r. 1312. Od r. 1338 patrila Smolníku, v 16.stor. bola súčasťou spišského hradneho domínia Thurzovcov neskôr Csákyovcov. Od stredoveku boli v obci bane a pece na železo, hámre na výrobu drôtu.

Mníšek Nad Hnilcom - kostol

Mníšek Nad Hnilcom - kostolKostol sv. Kríža /kat./, barokovo-klasicistický, postavený r. 1820 s čiastočným ponechaním veže zo 17. stor. Organ zo začiatku 19.stor.

Mníšek Nad Hnilcom - kostolMníšek Nad Hnilcom - kostol

Mníšek Nad Hnilcom - kostol

Mníšek Nad Hnilcom - kostol

Mníšek Nad Hnilcom - kostol
 
Kostol /ev.a.v./ klasicistický, typu tolerančných chrámov, postavený r. 1787. Rozšírený vežou r. 1901. Kazateľnica klasicistická z r. 1787. Organ z r. 1926.

Mníšek Nad Hnilcom - radnica

Mníšek Nad Hnilcom - erb

Mníšek Nad Hnilcom - požiarna zbrojnica

Radnica

erb

Požiarna zbrojnica


Erb Mníška nad Hnilcom - v červenom štíte dva skrížené strieborné banícke kladivká, vľavo zlatý polmesiac, vpravo zlaté slnko, hore zlatá osemcipá hviezda, zdola zlato-strieborná ruža - pochádzajúce z obecnej pečate z roku 1584. Začiatkom 20. storočia pribudla k erbu sv. Katarína / strieborná, zlatovlasá, zeleno odetá / vo funkcii heraldického nosiča erbu. Erb bol prijatý 25. novembra 1997.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015