* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPS  MOLDAVA NAD BODVOU
 Erb - Moldava Nad Bodvou
Nachádza sa v juhozápadnej časti Košickej kotliny. Niekdajšie výsadné trhové mestečko na stredovekej obchodnej ceste, vedúcej z maďarskej nížiny na Spiš.Pôvodne poddanská obec Turnianského hradu. Počas 12. stor. sa stala trhovou obcou, do ktorej prúdili spišskí Sasi asi už v 12.stor. Od pol. 14.stor. bola kráľovským mestečkom /1345/,od r. 1393 so značným trhom a strediskom obchodu s vínom. V 15. stor. ju obsadil Ján Jiskra z Brandýsa a vybudoval tu menšiu pevnosť. Obdobie  tureckého nebezpečenstva a stavovských nepokojov ,ale i morová epidémia r. 1711 napomohla podstatnému úpadku mesta.

Moldava - kostol

Moldava - námestie

Moldava

Kostol /ev.ref./ klasicistický, postavený r. 1773, veža pristavaná r. 1789.

Námestie


Moldava - kostol

Moldava - kostol

Moldava - kostol

Kostol sv. Ducha /kat./, gotický z 15.stor., postavený na mieste staršiho kostola pravdepodobne z 13.stor.Je obklopený pôvodným gotickým obvodovým múrom.Moldava - kostol


 
Katolická fara /č.27/, klasicistická dvojpodlažná budova z konca 18.stor.

Erb mesta: v modrom štíte biela holubica / symbol sv. ducha / obkolesená dvoma zlatými klasmi bola zavedená 6. júna 1985 podľa predlohy, nachádzajúcej sa v bývalom župnom dome v Košiciach, a predstavuje modrý oválny štít v strede s bielou holubicou obkolesenou vencom z klasov a kvetov. Najstarším pečatným znakom Moldavy z roku 1603 bola len holubica.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015