* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPS  48° 50,5536´ N
  20° 37,1370´ E
NÁLEPKOVO
 
erb - NálepkovoNálepkovo / Vondrišel, Wagendrüssel, Merény/ sa nachádza  v Spišskom rudohorí. Stará banícka osada, s prevažne nemeckým obyvateľstvom, ktorú dal založiť komes Batiz / syn Marka z Markušoviec, spolu s bratmi Mikulášom a Markom / sa spomína v listine comesa Botyza z r. 1290. Kráľ Ľudovít r. 1358 potvrdil výsady obce, ktoré vraj dostala od Ladislava Kumánskeho. Obec patrila markušovským Mariássyovcom až do konca feudalizmu. V 2. tretine 19.stor. pracovali v nej pece na tavenie železa. R. 1900 sa väčsina obyvateľov zamestnávala v baníctve. Terajší názov dostala po kapitánovi Jánovi Nálepkovi, ktorý padol v boji za oslobodenie Československa od fašistického jarma.Nálepkovo - radnicaBývalá radnica, baroková budova  z roku 1850.

Nálepkovo - kostol

Nálepkovo - kostol

Nálepkovo - kostol
 
Kostol sv. Štefana Kráľa /kat./, barokový, postavený v období 1770 - 1781. Hlavný oltár neskorobarokový z obdobia 1770 - 1780. Kazateľnica neskorobaroková z 2. pol. 18.stor.. Organová skriňa trojdielna neskorobaroková z konca 18.stor.

Nálepkovo - zvonica

Nálepkovo - kostol

Kostol /ev.a.v./ barokovo-klasicistický z r. 1785, bez veže. Oltár murovaný klasicistický zo zač. 19. stor. Kazateľnica a krstiteľnica luisezne z konca 18. stor. Organová skriňa klasicistická z 2. pol. 18. stor.- trojdielna. Lavice empírové z 1. pol. 19. stor. Otvorená evanjelická zvonica.

Nálepkovo - pomník
Nálepkovo - pomník
Pomník padlých z prvej svetovej vojny.

Erb Nálepkova - v modrom štíte skrížené strieborné kliešte a strieborné kladivo. Tento erb s motívom baníctva a hutníctva sa nachádzal už na pečati obce zo 16. storočia, doloženej na písomnosti z roku 1547. Prijatý bol 26. septembra 1994. Pred rokom 1682 sa do pečatidla dostala aj sekera, naznačujúca zvýšený význam lesov a drevorubačstva. Roku 1702 sa na typáriu popri skrížených kliešťach a sekere objavili aj banícke skrížené kladivká.
Liatinový pomník na cintoríne.
Kúpele v Čiernej Hore pochádzajú z roku 1847.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015