* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPS  48° 41,0172´ N
  20° 19,5432´ E
OCHTINÁ
 erb - Ochtiná
Nachádza sa v gemerskej časti Slovenského rudohoria, 20 km na Z až ZSZ od Rožňavy. Vznikla v 1. tretine 13. storočia ako banícka obec. V r. 1804 bola ešte v obci slovenská vysoká pec a hámor, od r. 1756 papiereň.Ochtiná - kostolKostol /ev.a.v./, pôv. román.-ranogotický z 1.pol.13.stor. Kaplnka s hviezdicovou klenbou z 15.stor. Nástenné maľby z r. 1370. Oltár a kazateľnica barokové. Južný gotický portál s drevenými rokokovými vyrazávanými dverami z 18.stor. 
Ev. fara, baroková s klenbami z 1. pol. 18.stor

Erb Ochtinej - v modrom štíte  striebroodetý biskup so žehnajúcou pravicou, pred sebou držiaci na striebornej knihe tri zlaté jablká a pridržiavajúci si zlatú barlu sa nachádza medzi dvoma zlatými kvetmi. Tento motív sv. Mikuláša sa používal už na pečatidle obce z 15. storočia. Prijatý bol 26. septembra 1996.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015