* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPS  48° 40,6494´ N
  20° 36,5076´ E
PAČA
 erb - Pača
Nachádza sa v hôrnom údolí juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria, nedaleko Krásnej Hôrky pri Pačianskom potoku. Meno potoka bolo známe už od r. 1291. Prvá písomná zmienka  je z roku 1338.  Obyvatelia boli prevažne valasi rusínsko-ukrajinského pôvodu, ktorí do pačianského chotára prenikli cez Volovské pohorie zo Spiša v prvej polovici 14. storočia. Zaoberali sa pastierstvom, chovom oviec a kôz. Zo začiatku žili putovným-kočovným spôsobom, pozdejšie sa so súhlasom hradného panstva natrvalo usídlili pri pačianskom potoku a spolu s miestnymi pastiermi z rodu Paka / Pača / založili osadu. Obec patrila panstvu Krásna Hôrka. Slováci tvorili menšinu. Prisťahovalectvo Slovákov, hlavne v druhej polovici 18. storočia spôsobilo, že obec sa postupne menila na slovenskú s rusínskou menšinou. Miestna kronika uvádza, že r. 1810 už bola postavená škola.V roku 1903 bola zriadená štátna skola, ktorej budovu i s pozemkom daroval štátu gróf Dionýz Andrássy. Veľký požiar pustošil v obci r. 1906 ako i 13.12.1913 podľahlo mu množstvo obytných i hospodárskych budov, ktoré boli v tých časoch pokryté ešte slamou. Až po týchto udalostiach sa stavali domy z kameňa a hliny zo šindľovými a neskôr škridľovými strechami.

Pača - panoráma

Pača - kostol

Pača - kostol

Pača - kostol

Kostol

Pača - dom č.21

Pača - dom č.21

Pača - dom č.21
 
Rodinný dom č.21 postavený z valkov koncom minulého storočia s pristavanou murovanou maštaľou a stodolou. V stupnej miestnosti / pitvore / sa nachádza čierna kuchyňa s otvoreným ohniskom. V prednej izbe s dreveným trámovým stropom a troma štvortabuľkovými oknami je umiestnená veľká homoľová pec, ktorá bola vykurovaná z čiernej kuchyne. Medzi vstupom do objektu a maštale je v streche umiestnený vikier so sedlovou strieškou na vyhadzovanie sena.

Erb Pače - v modrom štíte strieborný baránok Boží zo zlatými kopytami, držiaci pred sebou na zlatej krížovej žrdi striebornú zástavu s červeným heroldským krížom. Tento motív sa nachádza už na  pečati obce z 18. storočia. Prijatý bol 24. apríla 1998.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015