* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPS  PAŠKOVÁ

Nachádza sa v Slovenskom rudohorí, 23 km na JZ od Rožňavy. Vznikla koncom 13. stor., prvý raz sa spomína r. 1318. Meno má po soltýsovi Paškovi. Do pol.16. stor. patrila rodine Bebekovcov. Veľa trpela za tureckej okupácie a stavovských povstaní. Obyvatelia sa od 16. stor. zaoberali pastierstvom, neskoršie pálením uhlia, drevorubačstvom a nádeníčením v baniach a hámroch. R. 1427 mala 30 port.Pašková - kostol

Pašková - kostol

Kostol /ref./ klasicistický, postavený na starších základoch r. 1802. Zo starej stavby sa zachovali len obvodové múry, časť veže a obranný múrik zo 17. stor. Nad hlavným portálom je nápis z r. 1617, obsahujúci niekoľko mien. Kostol má dva zvony. Na väčšom sa nachádza nápis: ,,A paskaházi Nemes Reformata Szent eklézsia öntette a maga kölcségein az MDCCCXXVIII esztendőben. Hat mich-Czeloczen. Laurendius Burger.304". Menší je s nápisom: ,,A Paskaházi Nemes reformata Szent eklézsia öntette a maga költcségén,-116 Anno 1828 Burger in Dobschau."

Vyvieračka stredný prameň.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015