* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPS  48° 42,7284´ N
  20° 21,8376´ E
PETROVO

Nachádza sa v gemerskej časti Slovenského rudohoria, 20 km na SSZ od Rožňavy. Obec osadená začiatkom 14.stor. Prvý raz sa spomína r. 1320. Patrila rodine Štítnickovcov. Po viacerom spustošení Turkami nasťahovali sa do obce valasi. Od 18. stor sa tu obyvatelia živili drevorubačstvom a povozníctvom.
Petrovo

Kostol /ev.a.v./ klasicistický, postavený r. 1794 na mieste niekdajšieho dreveného chrámu. Ranobarokový oltár z r.1694. Kazateľnica klasicistická z pol. 19. stor.Petrovo - kostol


RV
retep.sk (c) 2002 - 2015