* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPS  PLEŠIVEC (PELSŐC)
EV. KOSTOL

  Pôvodne ranogotický ref.  kostol sv. Juraja z 13.stor., v 17. stor. renesančne obnovený, s hodnotným interiérom a fragmentmi gotických nástenných malieb mal charakter rodového a pohrebného kostola Bebekovcov.

Plešivec - kostol

Plešivec - kostol

Plešivec - kostol

Takzvaná Bebekovská kaplnka bola ku severnej strane kostola pristavaná pravdepodobne v 16.stor. zachovali sa sa v nej kamenné okná s neskorogotickými kružbami ako i sedlový gotický portál s bohato profilovaným ostením. Organ bol postavený staviteľom organov Czarák Mátyás-om v roku 1877 za 1240 forintov.

Plešivec - kostol

Tri Márie pod krížom z výjavu kalvária 1370

Plešivec - kostol

Náhrobný kameň z r. 1401

Plešivec - kostol

Sv. Ján apoštol z výjavu kalvária 1370
 
Na severnej stene pod oknom je osadený náhrobník Ladislava Bebeka /stredný obrázok/ s erbom a nápisom gotickou fraktúrou po obvode: hic iacet ladislai bebek pelsuci ... magr ... tavernicor regalm obiit in anno dni mcccc primo.  Náhrobný kameň z r. 1401 bol r.1807 násilne vypáčený a prelomený v snahe najsť poklad. Fresky - Posledná večera a Ukrižovanie sú dielom maliarov z Itálie a vznikli okolo r. 1370-80. Na južnej stene presbytéria nad oknom sú vyobrazené postavy prvých uhorských kráľov sv. Štefana, sv. Imricha a sv. Ladislava.

Plešivec - kostol

Plešivec - kostol

Plešivec - kostol

 Pozdĺž západnej steny sa tiahne drevená protestanstská empora z roku 1629, s maľovaným kazetovým parapetom.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015