* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPS  RAKOVNICA

erb - RakovnicaNachádza sa v Rožňavskej kotline, 6,5 km od Rožňavy. Vyvinula sa na brzotínskom chotári v 2. pol.13.stor. v súvise s rozvojom tamojšieho baníctva. Obyvatelia neboli baníci, ale uhliari, ktorí sa časom presťahovali do Novej Vsi, spomínanej r. 1362. Od 16.stor sa časť obce živila pastierstvom, neskoršie i povozníctvom. R.1427 mala 21 port, r.1773  25 usadlostí a 21 železiarov. Obec vždy patrila ku krásnohorskému panstvu.

Rakovnica - kostol

Rakovnica - kostol

Rakovnica - kostol

Kostol /ev.a.v./ klasicistický, postavený r.1836,obnovený r.1866. Oltár neskorobarokový z konca 18.stor.,v 20 stor. obnovený a doplnený novým obrazom krista v Getsemanskej záhrade. Po oboch stranách obrazu sa nachádzajú stĺpy a plastiky apoštolov Petra a Pavla.

Rakovnica - kostol

Rakovnica - kostolRakovnica - kostol

Rakovnica - kostol

Rakovnica - kostol
 
Vo vysokej zvonici sa nachádzajú dva zvony. Na menšom z nich sa nachádza nápis: " COM. 5105   DALI LIAT REKENSKÍ EV. AV.   CIRKEVNICI V ROKU 1927   ULIALA PREŠOVSKÁ ZVONOLEJÁRNA ". Na väčšom: " REKENYE UJFALU EVANGELIKA HIT VALLASU FIOK    EGYHÁZ ÖNTETTE 1864 EABEN   KALLINA GYÖRGY ISKOLATANÍTÓ IDEJÉBEN    ÖNTÖTTE KORRENTSCH MARK EGERBEN".


Rakovnica - kostol


Rakovnica - kostol sv. Márie Magdalény

Rakovnica - kostol sv. Márie Magdalény

Rakovnica - kostol sv. Márie Magdalény

Rímskokatolícky pútnický kostol sv. Márie Magdalény z 13. storočia stojí na mieste zaniknutej obce / na úbočí vrchu Turecká / ktorá sa v historických prameňoch spomína pod názvom Szenegetew alebo maď. Szénégető / osada uhliarov /. V renesančnej fáze úprav pribudla na vonkajších stenách kostola jednoduchá ornamentika maľovaná červenou hlinkou, medzi ktorou sa nachádza aj kresba veže, ktorá pravdepodobne znázorňuje súdobú podobu rožňavskej renesančnej strážnej veže. Kostolík je jednou z najarchaickejších stavieb svojho druhu v Gemeri.

Rakovnica - kostol sv. Márie Magdalény

Erb Rakovnice - v červenom štíte pod malou zlatou 6-cípou hviezdou, nad čiernou pažiťou, medzi striebornými skalnými bralami strieborný baník v rukách ktorého sa nachádzajú dve veľké zlaté banícke kladivá / rozpájacie a bicie /. Erb vznikol podľa motívu odtlačku obecného typária z roku 1801. Prijatý bol 20. januára 1997.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015