* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPS  48° 47,4246´ N
  20° 17,1108´ E
REJDOVÁ

Rejdová - ErbObec v Revúckej vrchovine na hornom toku Slanej, 11 km od Dobšinej. Obec vznikla na valašskom práve začiatkom 16. stor. Prvá zmienka z r. 1551. V obci sa tkalo hrubé plátno na haleny, koberce, vyrábali sa šindle, v 18. stor. pracovali 4 píly. Obec bola súčasťou krásnohorského panstva, r. 1570 mala 7 usadlostí, r. 1773  108 usadlostí a želiarov.

Rejdová - kostol

Rejdová - kostol

Rejdová - kostol

Pôvodne renesančný evanjelický kostol, rozšírená modlitebňa v r. 1682, interiér barokový, maľovaná drevená empora z r. 1682.,veža baroková-klasicistická z r. 1794. Kostol bol v 17. stor. ohradený obranným múrom. Oltár barokový zo začiatku 18. stor. Krstiteľnica z pol. 18.stor.

Rejdová - kostol

Rejdová - kostol

Rejdová - kostol

Rejdová - kostol - zvon

Rejdová - kostol - zvon

Rejdová - kostol - zvon

Vo zvonici sa nachádzajú 3 zvony. Najmenší z nich s nápisom: PRELIALI  BRATIA FISCHER  V TRNAVE  EV.A.V. CIRK SBOR  V RAJDOVEJ R.P. 1940  , nápis na strednom zvone: TENTO ZVON SE NADOBUDOBIL V HORLIVEJ OBETAVOSTI  A OBETIVEJ HORLIVOSTI ÚDOV EV.A.BIZ. CIRKVI REJDOVSKEJ  A ZBORU V AMERIKI NAŽIVAJUCICH NAŠICH EV.BRATOV SESTER  V ROKU 1921-TOM KEĎ ÚRADOVALI TRI CIRKVI: SZALONTAG OSKAR, AKO PAN FARAR, MIHOK JÁN INŠPEKTOR  MATHACIDASZ ÁKOŠ KANTOR. KOLESAR JÁN KURÁTOR.  VALENTIK JAN KOSTOLNIK MIHOK JURAJ AKO RICHTÁR V OBCI    K MODLITBÁM A PRÁCI BUDÍM  A DO CHRÁMU POVOLÁVAM  BOHATÝM I CHUDÝM K HROBU  ZVUKOM SPRIEVOD DAVAM.  VÁLKA VZALA - LÁSKA DALA SLÁVA BOHU:  ULIL ARNOŠT DIAPOLD. V PRAZE L.P. 1921.   , nápis na najväčsom: FUSA PEK ADALBERTUM LITTMANN NEOSOLII 1854   SUB MINISTRO PLUR VEN: ANDREA MADARASZ  CAPELANO ADM: REV: EMERICO HLAVACS  DOCENTE PRÆST: ANDREA JAROSI  JUDICE GEORGIO GARAN JUR: MICH GARAN.  JOH. TOMASIK JOH: GOLIAN ANDR: TOMASIK  NOTARIO JOH: MACZKO ÆDITUO ANDR. KOVACS.  DEO TRINUNI IN HONOREM HANC CAM   PANAM FUNDI GURAVIT ECCLESIA  EVANGELICA REDOVIENSIS ANNO MDCCCLIV.
 
 Udržiavajú sa staré tradície obliekania, zvykov, tancov.

Zachovala sa aj ľudová architektúra - zrubové podmurované trojpriestorové domy.

Erb obce - v zelenom štíte tri strieborné zlatostredé štvorlupeňové ružičky na zlatých, dolu spojených listnatých stopkách, prekrytých zlatými poriskami strieborných skrížených nástrojov - sekery a kopáča - to všetko prevýšené zlatou, perlami zdobenou a purpurom vystlatou uzavretou korunou.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015