* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPS  48° 42,1602´ N
  20° 17,9766´ E
ROCHOVCE

Nachádza sa v gemerskej časti Slovenského rudohoria , 22 km na SZ od Rožňavy. Obec vznikla na rozhraní 13. a 14. stor., rozdelila sa na dve časti, Brezovec a Rochovce, neskoršie Dolné a Horné Rochovce, ktoré sa spojili okolo r. 1550. Do pôvodne baníckej obce sa sťahovali valasi z okolotých obcí a Liptova. R. 1570 bola zničená Turkami. Patrila do krásnohorského panstva. Od r. 1774 pracovala v obci papiereň.
Kostol /ev.a.v./, postavený v roku 1784 -1785 bez veže. Pri obnove r. 1922 doplnený vežou. Oltár z pol. 18. stor., oltár s kazateľnicou v archaizujucom barokovom slohu.
 
Unikátna pivnica o dľžke 50m s jaskynným charakterom, s krasovými útvarmi.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015