* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPS  48° 41,5710´ N
  20° 21,0618´ E
ROŠTÁR

Nachádza sa v gemerskej časti Slovenského rudohoria, 20 km na SZ od Rožňavy. Obec sa prvý raz spomína v r. 1318. Najskôr patrila Štítnickovcom, od 17. stor. viacerým zemepánom. Obyvatelia sa zaoberali baníctvom a výrobou železa, začiatkom 16. stor. boli v obci 3 hámre. R. 1634 hámor na výrobu šablí. Obyvateľstvo sa zaoberalo povozníctvom a prácou v hámroch.Roštár - kostolKostol /ev.a.v./ ,pôv. sv. Andreja, gotický, postavený v 1. pol. 14. stor. Oltár barokový z r. 1724, polychrómovaná rezbárska práca. Kazateľnica z r. 1724. Krstiteľnica z 1. pol. 18. stor. Drevená protestantská empora z pol. 18. stor. Pod vápenným náterom presbytéria sa objavujú nástenné maľby zo 14. stor.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015