* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPS  RUDNÁ
 
erb - RudnáObec vznikla po r.1243 na území Brzotína ako banícka osada patriaca Ákošovcom. Prvá zmienka o nej je z r.1291. Patrila panstvu Brzotín, od konca 16. Storočia Máriássyovcom. V obci sa ťažilo zlato, striebro, v novoveku železo. Časť obyvateľstva sa zaoberala pastierstvom. V 19. a 20. st. pracovali prevažne v miestnych baniach. Obec dostala svoj názov po svojich rudných baniach.Rudná - kostolKostol - /reformátsky/

Rudná - kostol

Rudná - kostol

Rudná - kostol

Rudná - kostol
 
Kostol - /ev./

Rudná - zvonica

Drevená zvonica

Erb Rudnej - v červenom štíte zlaté skrížené banícke kladivká / bicie a rozpájacie / po bokoch a zdola zlaté lipové listy. Symboly pochádzajú z erbovej pečate zo 17. storočia, doplnené o motív lipových listov. Prijatý bol 24. mája 1996.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015