* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPS  48° 31,9698´ N
  20° 29,1588´ E
SILICKÁ BREZOVÁ
 erb - Silická Brezová
Nachádza sa na Silickej planine v Slovenskom krase, 20 km na JZ od Rožňavy. Spomína sa r. 1399 ako Borzua, majetok Štefana Szalonnaiho. R.1427 mala 18 poddanských usadlostí, oráčiny, pastviská, klčoviská a kamenný kostol bez veže. Posledným zemepánom obce boli Esterházyovci. Pôvodne patrila do Turnianskej župy.

Silická Brezová - kostol

Silická Brezová - kostol

Silická Brezová - kostol

Silická Brezová - kostol

Silická Brezová - kostol

Silická Brezová - kostol

Kostol /ref./ postavený v 16. stor. V blízkosti kostola stojí vysoká hranolová klasicistická veža zo začiatku 19. stor.. Kazateľnica ľudová drevená maľovaná z 18. stor., na okraji rezonančnej striešky vyrezávané štítky. Lavice pomaľované kvetmi a ľudovou ornamentikou z 1. pol. 18. stor.

Nápis na západnom zvone:
" Á BORZOVAI FILIALIS EKKLESIA TULAIDON KÖLTSÉ ÖNTETTE, AZ 1835DIK ESZTENDÖBEN. HARANG ÖNTÖ BURGER LÖRINTZ DOPSINÁN.  "
Nápis na východnom zvone:
" ÖNTETTE Á BORZOVAI R.F. NEMES EGYHÁZ   A MAGA TULAJDON KÖLTSEGEN GONDNOK   RÁKKAIJ SÁMUEL 1857 ÉVBEN.  ÖNTÖTTE HEIDENBERGER JOZSEF LOSONCZON 1857.  "

Erb Silickej Brezovej - v zelenom štíte zo striebornej pažite vyrastajúca strieborná breza, po jej oboch stranách po jednej vyrastajúce striebro-zlaté ruže. Tento symbol pochádza z obecnej pečate z roku 1726. Prijatý bol 25. mája 1999.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015