* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPS  48° 33,6006´ N
  20° 36,7872´ E
SILICKÁ JABLONICA

erb - Silická JablonicaNachádza sa v Slovenskom krase. Patrila k hradu Turňa.

Silická Jablonica - kostol

Silická Jablonica - kostol

Silická Jablonica - kostol

Kostol /ref./ postavený r. 1789. Klasicistická stavba, pôvodne bez veže. Vežu pristavali v 19.stor. Kazateľnica je z konca 18. stor. Kalich z r. 1794, konvica z r. 1792. Zvon z r. 1792. Dvojstupňové vykrajované štíty sú zdobené ornamentálnou výzdobou s motívom zvončekového dekóru a vavrínového venca. 

Silická Jablonica - kostol

Silická Jablonica - kostol

Silická Jablonica - kostol
 
Kaplnka Povýšenia sv. Kríža /kat./, neogotická, postavená r. 1867,pričom bolo pojaté do novostavby staré neskorogotické presbytérium kostola z r. 1500.

Silická Jablonica - murovaný dom

Ľudové murované domy s pavlačami, murovanými štítmi a ornamentálnou výzdobou priečelí. Na obrázku dom s datovaním 1896 na priečeli.

Erb Silickej Jablonice - v striebornom štíte na zelenom návrší zelená jabloň s červenými jablkami, vpavo od nej zlatý cervenostrechý domček. Tento symbol sa nachádzal už na pečatidle obce z roku 1786. Prijatý bol 18. decembra 2000.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015