* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPS  48° 33,3072´ N
  20° 31,4580´ E
SILICA

Silica - ErbObec v Slovenskom krase uprostred Silickej planiny, 21 km na J od Rožňavy. Najstaršia zmienka z 1399. R 1399 ako majetok Štefana Szalonnaiho mala 16 poddanských usadlostí. Vneskorších storočiach patrila viacerým zemepánom. Obec pôvodne patrila do Turnianskej župy.

Silica - kostol

Silica - kostol

Silica - kostol

V ref. neskorogoticko-renesančnom kostole z r. 1526 s neskoršími viacerými úpravami kazetový drevený strop z r. 1875 - 1876. Okolo kostola sa nachádza vysoký obranný múr z konca 16.stor. so strielňami.V pol. 15.stor. sa tu nachádzala bratrícka pevnosť.

Silica - kostol

Silica - kostol

Silica - kostol
 
Nápis na zvonoch:
" ÖNTÖTTE EGRY FERENCZ KISGEJÖCÖN   ISTEN DICSÖSÉGÉRE ÖNTETTÉK 1935 A SZILICEI REF. HÍVEK KÖZADAKOZÁSBÓL    " AZ ÉLÖKET HIVOGATOM A HOLTAKAT ELSIRATOM 1935   ".

Silica - kostol

Kostol /kat./

Silica - historický hasiaci voz

Silica - Silická ľadnica

Historický Hasiaci voz a studňa.Neďaleko obce je jaskyňa Silická ľadnica - jaskynné sídlisko s nálezmi bukovohorskej a pilinskej kultúry , kultové miesto kyjatického ľudu v dobe halištattskej / unikátne nálezy masiek z ľudských lebiek, 700-500 pred n.l.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015