* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPS  48° 35,1978´ N
  20° 28,0464´ E
SLAVEC

erb - SlavecNachádza sa v Slovenskom krase v údolí Slanej, 11km na JZ od Rožňavy. Spomína sa v listine jágerskej kapituly z r. 1243. Bol majetkom Bebekovcov, koncom 14. stor. prešiel do vlastníctva Štítnickovcov. Časť obce patrila do r. 1556 paulínskemu kláštoru v Gombaseku, ktorý založil v roku 1371 Juraj Bebek Prevažná časť obyvateľstva sa zaoberala poľnohospodárstvom a chovom hospodárských zvierat, niektorí pracovali na panstve grófov Andrásiovcov. Obyvatelia už v stredoveku pálili uhlie pre železiarske podniky. V obci samej vznikli železiarne v 2.pol.18.stor.

Slavec - kostol

Slavec - kostol

Slavec - kostol

Kostol /ev.ref./, pôvodne gotický, s kazetovým stropom s ľudovými maľbami z 18. stor. - prestavaný r. 1801 a obohnaný obranným múrikom.

Slavec - kostol

Slavec - kostol

Slavec - kostol

Slavec - kostol

Slavec - kostol

Slavec - kostol
 
Nápis na zvone:
ÓSVÁRT PÁLNÖ SZULETETT LÖRINCZ JUDITH 2.94 FORINTOKATHAGYOMÁYOZOTT LEGYET ÁLDOTT EMLÉKE A TÖBBI KÖLTSÉGET VISELTEK AZ EGYHÁZTAGOK A SZALÓCZI REFORMÁTUS EGYHÁZ HASZNÁLATÁRA ÖNTÖTTE WALSER FERENCZ PESTEN 1871

Erb Slavca - v modrom štíte strieborný lev zo zlatými pazúrmi a jazykom, bol prijatý roku 2002. Symbolika je pravdepodobne prevzatá z rodového erbu Andrášiovcov, ako i pečatidla obce z roku 1759.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015