* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPS  48° 44,7894´ N
  20° 46,6134´ E
SMOLNÍCKA HUTA
 
erb - Smolnícka HutaObec sa prvý raz spomína roku1681. Roku 1900 prevažná väčšina obyvateľov pracovala v baniach a priemysle.V okolí  obce sa nachádzali bane, huty a úpravne medenej rudy. Ako samostatné banské mesto vystupuje v daňovom súpise v r. 1828, kedy tu bolo 189 domov a 1368 obyvateľov. Patrilo banskému eráru a nemalo žiadnu ornú pôdu. Starú hutu, ktorá spracúvala meď, ortuť, olovo, striebro, nahradila r. 1863 vysoká pec. Obyvatelia sa živili baníctvom a prácou v lesoch. V rokoch 1878 - 1883 bola vybudovaná železničná trať Margecany - Smonícka Huta.

Smolnícka Huta - kostol

Smolnícka Huta - kostol

Smolnícka Huta - kostol

Kostol Nanebevzatia P. Márie
/ rím. kat./, novorománsky z r. 1751, zovňajšok a veža upravené v r. 1924. Hlavný oltár ambitový barokový z pol.18.stor. Oba bočné oltáre a kazateľnica sú rokokové.

Smolnícka Huta - kostol

Smolnícka Huta - kostol

Smolnícka Huta - kostol

Smolnícka Huta - kostol - zvony

Smolnícka Huta - kostol - zvony

Smolnícka Huta - kostol - zvony

Vo zvonici sa nachádzajú 4 zvony. Nápisy na dvoch spodných:    Najväčšom:     AUS SPENDEN DER SCHMÖLLNITL HÜTTNER     BÜRGER ANGESCHAF T IM JAHRE 1926     COM. 5066     GEGOSSEN JON DER EPERJESER GLOCKENG IESSEREI A.G.     HL. ERZENGEL MICHAEL!     BESCHÜTZE UNS IM KAMPFE MIT DEN     MÄCHTEN DER FINSTERNIS!           Menšom:     GEGOSSEN VON DER EPERJESER GLOCKENGIESSEREI .A.G     COM 5067     AUS SPENDEN DER SCHMÖLLNITZHÜTTNR BURGER ANGESCHAFFT IM JAHRE 1926     O KÖNIGIN DES FRIEDENS ERBITT BEI DEINEM SOHN.     DASS ER UNS IN DER ZUKUNFT VOR KRIEGSEFAHR VERSCHON "!      Texty horných dvoch zvonov sa zatial nepodarilo zpracovať.
Smolnícka Huta - kostol - zvonyHodinový stroj vo veži.
Smolnícka Huta - pamätná tabuľa

Erb Smolníckej Huty - podľa typária obce z 18. storočia -  v zelenom štíte skrížené strieborné hutnícke nástroje / rázsocha a tyč /, sprevádzané styrmi rondelmi. Prijatý bol 6. marca 1992.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015