* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPS  ŠTÓS

erb - ŠtósObec v juhovýchodnej časti Volovských vrchov, 8 km západne od  Medzeva. Vyvinutá zo starej baníckej osady, prvá zmienka v r. 1341. V stredoveku sa tu ťažila meď a striebro. Výsadným banským mestečkom sa stala za Františka II. Rákócziho. Obyvatelia sa zaoberali výrobou nožov., r. 1827 založili prvú továreň na výrobu nožov, ktorej výrobky sa dostali na Balkán, do Malej Ázie a Turecka.
Štós - kostol - katolickyŠtós - kostol - katolickyŠtós - kostol - katolicky

Štós - kostol - katolicky
Štós - kostol - katolicky
Štós - kostol - katolicky

Kostol /kat./ pôvodne gotický  z obdobia okolo r. 1500,rozšírený a barokovo upravený v druhej polovici 18. stor., renesančná veža z r. 1611. Bočný oltár klasicistický zo začiatku 19.stor.Krstiteľnica baroková drevená z 1. pol .18.stor.


Štós - kostol - katolicky

Štós - kostol - katolicky

Štós - kostol - katolicky

Štós - kostol - katolicky
Štós - kostol - katolicky
Štós - kostol

Vo zvonici sa nachádzajú 3 zvony s nápismi:  velký:  ÖNTÖTTE BUCHNER BELA KOŠICE   1934   NITIS. ET. HUMILE. COR. JÉSÚ.   FAC COR NOSTRUM SEKUNDUM   COR TUUM.     stredný:   A BOLDOGSÁGOS SZÚZ MARIA ES   MINDEN SZENTEK TISZTELETÉRE.   1568. SZ.   A STOÓSZI ROM. KATH. HITKÖZSÉG ALTAL ÖNTETETT 1901. BEN   TRIBALTSIK SÁNDOR PLÉBANOSKODÁSA ALATT   FELSENTELTETT MÉLT. ÉS FÖTISZT. JUANKOVITS JÁNOS   ROZSNYÓI PÜSPÖK UR ÁLTAL.   SELTENHOFER FRICY ES FIAI CS. ES M.K. UDVARI HARANG ÖNTŐK SOPRONBAN.     najmenší:   PETALUM ROSARUM COR SIGNIFICAT   MEA RUM   CUJUS VITAM CARITAS. CONSUMIT.   1934   ÖNTÖTTE BUCHNER BELA KOŠICE        Zvonica mala donedávna najmenší zvon, ktorý bol ale zvesený, s nápisom:   ECCLESIA STOS SENSIS 1753 FVDIT ME

Štós - kostol

Štós - kostol

Štós - kostol

Kostol /ev.a.v./ klasicistický - bez veže, postavený v r. 1786 - 1788.Kazateľnica barokovo-klasicistická.

Štós - kostol ev.

Štós - kostol ev.

Štós - kostol

Štós - kostol ev.

Štós - kostol

Štós - kostol ev.

Organ bol vyrobený v Maďarsku, vyrobcom organov Szalaym Gyulom.Text z oranového štítka, / meno výrobcu, mesto / : ,, SZALAY GYULA  műorgona-épitő -- Székesfehérvárott. ,,

Štós - kúpele

Štós - kúpele

Štós - budova

Severne od obce  klimatické kúpele s parkom založené v r. 1881.

Budova pri kat.kostole

Erb obce: V červenom štíte strieborné skrížené banícke kladivká na zlatých rukovätiach, sprevádzané štyrmi rondelmi a prevýšené zlatou sedemcípou hviezdou, bol schválený Heraldickou komisiou 6. júna 2006 a dňa 27.9.2006 aj obecným zastupiteľstvom, na základe  odtlačku pečatidla  z r. 1607 a  z r.1697 -  uloženého v Krajinskom archíve v Budapešti v Altenburgerovej zbierke pečatí s kruhopisom:  SIGIL. CIVIT. MONT. STOS 1697
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015