* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPS  48° 52,2834´ N
  20° 20,3178´ E
STRATENÁ

Obec v údolí Hnilca v Stratenskej doline, 35 km na SZ od Rožňavy. Vznikla v 17.stor.spracovávala sa tu meď a neskôr železo.

Stratená - kostol

Stratená - kostol

Stratená - kostol

Kostol  /kat./ neogotický, postavený r. 1909. Drevená soška Márie Magdalény z dielne majstra Pavla z Levoče zo začiatku 16. stor. - pochádza z dreveného kostolíka, ktorý vyhorel. 

Stratená - kostol

Stratená - kostol

Stratená - kostol - zvon

Nápis na zvone: D.r. PARVY SÁNDOR SZEPESI PÜSPÖK AJÁNDÉKA   ÖNTÖTTE 1909 ÉVBEN WALSER FERENCZ BUDAPEST
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015