* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPS  48° 48,8772´ N
  20° 42,7062´ E
ŠVEDLÁR

Švedlár - ErbNachádza sa vo východnej časti Slovenského rudohoria. Najstaršia zmienka o obci je z r. 1312, ked ju r. 1338 daroval kráľ Karol Róbert Smolníku. Obec sa dostala do rúk Thurzovcom, potom Csákyovcom a nakoniec Banskej komore. Obyvateľstvo pracovalo v baniach na meď.Švedlár - kostol Kostol sv. Margity /kat./, pôvodne gotický z 2. pol 14. stor.,v.pol.17.stor. loď zbarokizovaná ťažkými piliermi, pôvodne gotická klenba s figurálnou konzolou hlavy baníka zo začiatku 16.stor. Výmaľba barokovej klenby lode pochádza z konca 19.stor..Tri neskorobarokové oltáre a kazateľnica sú z pol. 18.stor. Bronzová liata krstiteľnica z r. 1360 od majstra Konráda.Švedlár - kostol


 
Kostol /ev.a.v./ klasicistický, postavený r. 1787, na pôdoryse gréckeho kríža. Banícke patronátne lavice z 2.pol.18.stor.

Drevený krytý most cez Hnilec o rozpätí 21 m. Postavený v pol.19.stor. Nosnou konštrukciou je lichobežníkové vešadlo. Šindľové zastrešenie.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015