* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPS  TICHÁ VODA

Založená roku 1344 v údolí horného Hnilca ako tretie banské mestečko,ktoré bolo vyhlásené za slobodné banské územie. V r. 1498-1527 tu boli v prevádzke huty. Koncom r. 1556 žoldnieri Františka Bebeka vyplienili mestečko spolu s hutami a hámrami. Od tých čias sa baníctvo v Tichej Vode nevedelo spamätať. Obyvatelia boli roľníci,pestovatelia dobytka a baníci. Obec má pravouhlé námestie, ktorého dominantou je farský kostol.Kostol sv. Jozefa /kat./, postavený v r. 1889 až 1892 v eklektickom historickom poňatí.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015