* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPS  TURNIANSKE PODHRADIE

Turňa nad Bodvou - ErbTURŇA NAD BODVOU - sa nachádza na juhozápadnom okraji Košickej kotliny. Pôvodne kráľovský majetok, ktorý sa v 2. pol. 13. stor. dostal do rúk rodiny nazývanej Tornaiovci. Po vybudovaní miestneho hradu v pol. 14. stor. príslušenstvo hradného panstva. Na začiatku 15. stor. poddanské mestečko. R1564 malo 23 port, 6 želiarov, 6 kočišov, 2 strážcov, 5 paholkov a niekoľko remeselníkov. R. 1652 ho vypálili Turci.Turnianske Podhradie - hrad TurňaZrúcanina Turnianského hradu so zvyškami gotického vnútorného hradu a vonkajšieho renesančného opevnenia s okrúhlymi delovými baštami. Hrad postavili r. 1357 za Jána Turnianského, ktorého rod dostal do majetku Turňu v 1. pol. 13. stor. za zásluhy,preukázané panovníkovi počas tatárskeho vpádu a obnovu krajiny.Po vymretí rodu Turnianskovcov r.1406 sa dostal do držby Štefana Šafára z Branča, od ktorého ho získali Bebekovci.Okolo r. 1448 ho obsadili Jiskrove vojská. R. 1476 odkúpil hrad Imrich Zápoľský. V 17.stor. patril k pohraničným hradom protitureckej pevnostnej sústavy, r. 1652 ho obliehali a zajali Turci. V protihabsburgskom feudálnom Tokolyho povstaní dal cisársky generál Schultz r. 1685 hrad zbúrať, aby sa nedostal do rúk povstalcov.Turnianske Podhradie - kostol


 
Kostol Nanebevzatia P.Márie /kat./, gotický, postavený začiatkom 14. stor. Gotický zvon s nápisom od majstra Augustína z konca 14. stor. V lodi pod chórom renesančný epitaf Bebekov s postavou muža v brnení, z čias okolo r. 1600.

Turnianske Podhradie - kaštieľ

Turnianske Podhradie - rybník

Kaštieľ, pôvodne neskororenesančný, postavený v 17. stor. Na južnej strane park s rybníkom.

Bývalý župný dom, klasicistický z r. 1820. Momentálne v dezolátnom stave.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015