* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPS  VIDOVÁ

Obec sa spomína prvý raz pri založení rodového kostola Bebekovcov v Plešivci roku 1320. Koncom 15.stor.prešla do majetku paulínskeho kláštora v Gombaseku. Po vypálení obce Turkami r. 1556 ju znovu osídlili prisťahovalci z okolitých dedín. V 1. polovici 19.stor.bola v obci vysoká pec / 1832 / a valcovňa /1835,v 50.rokoch 19.stor. premenená na zlieváreň.

Vidová - kostol

Vidová - kostol

Vidová - kostol

Kostol /ev.ref./, pôvodne renesančná modlitebňa  bez veže, ku ktorej okolo r. 1800 pristavali klasicistickú vežu. V interiéri drevený kazetový maľovaný strop, uprostred ktorého je nápis a visutý kvet na spôsob svorníka. Vysoká vaľbová strecha. Kazateľnica, ľudová práca z čias prestavby kostola. Drevený protestantský chór s maľovaným parapetom z r. 1783. Lavice s maľovanými čelnými stranami z r. 1783.
Nad vchodovými dverami najdeme nápis: EPÍTETET MDCCLXXXVDIK ESZTENDOBE NAKORIPREDIKATORB KESZI FERENTZ OSMESTAR JANI ISTVAN IDEJEKBEN FOKURATOR CSEFO ISTVAN EGYHAZFI DRENKO JANOS FOBIRO LATZRO JANOS POLGAR BENE MIHALY SZOR?AL  MATOSSA GOKALTAL 1785
Nápis na balkóne: PYED: XII: 3. EMLÉKEZZÉL MEG IFJU ATE TEREMTÓDRÓL ATE IFJUSAGODNAK IDEJEBEN. Solt. XXV: 7: AZ ÉN IFJÚSÁGOMNAK BÚNEIZÓL MEG NE EMLÉKEZZÉL      EPÍTTET ANNO 1785 IDEJEKBEN. TSEFO ANDRÁS  KOVÁTS ANDRÁS. BENE MIHÁL. BENE JÁNOS

Vidová - kostol

Vidová - kostol

Nápis na kazetovom strope v maďarčine:
A FELSEGES ROMAI TSÁSZAR ÉS MAGYAR ORSZAGI KIRALYUNK MÁSODIK JOSEF ENGEDELMÉBOL EPITETTUK ~

Vidová - kostol

Vidová - kostol

Vidová - kostol
 
V tomto malom kostolíku sa nachádzajú až tri zvony. Najväčší z nich  s nápisom: " ÖRBOTTVÁN   COMBOS MIKLOS   ISTEN DICSÖSÉGÉRE  ÖNTETTÉK A REFORMÁTUS EGYHÁZTAGOK ÉS  BENE ZOLTÁN    VIKTELKE 1993 "   stredný starší: " A. VIGTELKI HEI HITV. EGYHÁZ   KÖLTSÉGÉN ES??HASZNÁLATÁRA   ÖNTÖTTE WALSER FERENCZ PEST 1886 "    najmenší zo zvonov je bez textu.

Vidová

Vidová - pohľad z Plešivskej planiny
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015