* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPS  48° 46,5258´ N
  20° 24,7338´ E
VLACHOVO

erb - VlachovoNachádza sa v Slovenskom rudohorí, 21 km na SZ od Rožňavy. Obec vznikla v pol. 14. storočia ako banícke sídlisko. Prvýkrát sa spomína v roku 1427. Od začiatku 15.stor. sa do nej sťahovali valasi. V 17. stor. sa spomínajú dva železné hámre. Do pol. 16. storočia patrila Štítnickovcom, potom rodine Andrássyovcov ako súčasť krásnohorského hradného panstva. V roku 1804 boli v obci 4 slovenské pece a 4 hámre.

Vlachovo - kostol

Vlachovo - kostol

Vlachovo - kostol

Kostol /ev.a.v./, gotická stavba obohnaná renesančným obranným múrom so strielňami, pochádzajúcim zo 17. stor.

Vlachovo - kostol

Vlachovo - kostol

Vlachovo - kostol

Vlachovo - kostol -zvon velký

Vlachovo - kostol - hodiny

Vlachovo - kostol - zvon stredný

Nápis na zvonoch: Velký zvon: "POŽEHNANÝ KTERÝŽSE BERE VE JMÉNU PÁNE   EV. MAT. XX V. 9.   ZVON TENTO DALA ULIAT CIRKEV EVANJ. A. VYZN. VLACHOVSKÁ V R.P. 1922   ,,ONDREJ" PŘELILA RODINA DYTRYCHOVA R.P.1985"   malý zvon: "ZVESTUJEM VÁM RADOSŤ VELKÚ EV LUKÁSE 11.V. 10   ZVON TENTO OFFEROVALI CIRKVE EVANJ. A VYZN. VLACHOVSKEJ AMERICKÝ BRATOVIA V ROKU PÁNE 1922  SLETO OD RICHARDA HEROLDA V CHOMUTOVE"   stredný zvon: "ISTEN DICSŐSÉGÉRE  ÖNTETTEK   AZ OLÁHPATAKIÁG. EV. EGYHÁZ HÍVEI   1904   DICSŐSÉG A MAGASSÁGBAN ISTENNEK   A FÖLDÖN BÉKESSÉG ÉS AZ EMBEREKHEZ JÓ AKARAT   ÖNTÖTTE ÉS FELSZERELTE THURY FERENCZ BUDAPESTEN 1904" Vo zvonici sa nachádzajú okrem 3 zvonov este aj 2 malé patriace k vežovým hodinám.
 
Technická pamiatka Huta Karol so zachovanou vysokou pecou na tavenie železnej rudy z r. 1870.
Je pomenovaná  podľa jej majiteľa Karola Andrášiho. Pri huti stála aj železiareň. Objem pece je 28 m kubických a  jej výška 12 m. Pec je pilierovej konštrukcie s otvorenou nistejou,  ohrev vzduchu  liatinovým ohrievačom. Pohon dúchadla zabezpečovali 2 vodné kolesá. Výroba železa  bola ukončená r. 1907.

Kaštieľ z 2. pol. 18. stor., klasicisticky prestavaný v 1. pol.19. stor. Na oknách klasicistické mreže z konca 18. stor.

Erb Vlachova - v zelenom štíte malý zlato-strieborný kvietok, nad ním prekrížené dve strieborné banícke kladivká / bicie a rozpájacie / z prekrížených porísk ktorých vyrastajú zlaté trojlisté výhonky. Tento banícky symbol sa nachádzal už na pečatidle obce z roku 1636. Prijatý bol 18. júna 2001.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015