* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPS  48° 47,1672´ N
  20° 19,0278´ E
VYŠNÁ SLANÁ

Vyšná Slaná - ErbNachádza sa v gemerskej časti Slovenského rudohoria, 29 km na SZ od Rožňavy. Prvá zmienka z r. 1362. Do polovice 16. stor. patrila Bebekovcom, potom rodine Andrássyovcov. R. 1427 mala 38 port.Časť obyvateľov boli baníci a železiarski robotníci / r. 1804 vysoká pec / , druhá časť sa zaoberala pastierstvom, pálením uhlia a povozníctvom.Vyšná Slaná - kostol

Kostol /ev.a.v./, neskorogotický, postavený okolo r. 1500 s renesančnými úpravami. Drevená protestantská empora z r. 1760. Oltár barokový z r. 1743. Kazateľnica baroková z r. 1706. Na hornej časti kazatelnice socha plačúceho anjelika, ktorý sedí pri pieskových presýpacích hodinách. Krstiteľnica baroková z 1.pol.18. stor. Železné kované mreže, vedúce na vežu kostola, neskorogotické zo začiatku 16. stor.

Vyšná Slaná - kostol

Vyšná Slaná - kostol

Vyšná Slaná - kostol

Nápis na kazetovom parapete :   Reg. VIII.   Patri hospodine   na chram obnoveny   z samemu jmenu   tvemu posveceny   zdržuj pry čistote   slovo y svatosti   a napln chram   tento slavu y milosti   1760.

Vyšná Slaná - kostol - zvon

Vyšná Slaná - kostol - zvon

Vyšná Slaná - kostol - zvon

Vo zvonici sa nachádzajú 4 zvony s nápismi: najmenší:  HAEC GAMP: CL : DEI EST REFUSA SUMTU ECCLE.   LUTH : EVANC : FELSŐ . SAYO. INSPECT . P . AC C : D : M : SEBOK.   OPERA RELICTAE VIDNAE SAM. PREIS NEOSOLII ANNO 1785    , večší:   ABY KRISTUS SKRZE VÍRU PREBÝVAL V SRDCÍCH VAŠÍCH. EFR. 3.17.   VYŠNOSLANSKÁ EV. A. V. CIRKEV 1925.   PÁN BŮH BUDIŽ S NÁMI   R. MANOUSEK A SPOL. BRNO   , stredný: NEBO NEPOVOLAL NÁS BŮH K NEČISTOTE  ALE KU POSVECENÍ.   1. TES. 4.7.  VYŠNOSLANSKÁ EV. A. V. CIRKEV. 1925   PÁN BŮH BUDIŽ S NÁMI.   R. MANOUŠEK A SPOL. BRNO.   , najväčší:   R. MANOUSEK A SPOL. BRNO L.P. 1925   JSMELIŤ DUCHEM ŽIVÍ, DUCHEM I CHOĎME, CAL. 5.2.   VYŠNOSLANSKÁ EV A.V. CIRKEV.   1925   PAN BŮH BUDIŽ S NÁMI.
 
Kúria /č.16/ /obchod/, baroková z čias okolo r. 1700.

Vyšná Slaná - auto

Erb obce:
V zelenom štíte strieborné prekrížené banícke kladivá na zlatých rukovätiach, sprevádzané po bokoch striebornými nebeskými telesami, vpravo hviezdou, vľavo odvráteným polmesiacom. Vo väčšom erbe obce Vyšná Slaná je štít ovenčený zlatými ratolesťami a na jeho hornom okraji spočíva zlatá purpurom vystlatá a perlami zdobená koruna. Znamenie je vložené do dolu zaobleného  neskorogotického heraldického štítu.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015