* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPS  ZÁDIEL

Nachádza sa vo východnej časti Slovenského rudohoria. Obec sa spomína r. 1355, vždy bola v rukách drobnejších zemepánov, od 16. stor. príslušenstvom Turnianskeho hradu. Spustošenú obec na konci 17. stor. zaľudnili protestanti vykázaní z Turne.

ZádielZádiel - kostol

 Zádielska dolina - nachádzajúca sa  za obcou Zádiel je 3 km dlhá krasového pôvodu. Bola vytvorená intenzívnou eróznou činnosťou potoka Blatnica. Tiesňava je v niektorých miestach široká len 10 metrov a vápencové steny dosahujú výsku až 300 m. 
Kostol /ref./ klasicistický , postavený koncom 18. stor. namiesto staršej modlitebne. Rozšírený r. 1906.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015