* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

MESTO - PAMIATKY

ROŽŇAVA
BISKUPSKÁ REDIDENCIA

Biskupská rezidencia - barokovo-klasicistická budova na Námestí baníkov výrazne prestavaná v r. 1776-1778, vznikla spojením niekdajšieho jezuitského kláštora a vedľajšieho obytného domu.  Pri spojení dostala jednotnú klasicistickú fasádu podľa projektu miestneho staviteľa J. Mayera. V 2. tretine 19. stor. stavbu rozšírili smerom do Čučmianskej ulice s neskoroempírovým vstupným rizalitom z roku 1890 od staviteľa Baffiho. K uzavretiu areálu zo západnej a severnej strany došlo na konci 20. storočia novostavbou podľa projektu Ing. arch. Rusnáka. V dvore sa náchádza záhrada. V kaplnke biskupa a v obytnej časti sa zachovalo zariadenie z 19. stor. ako i obrazy zo 17. až 19. stor. Budova mala pôvodne dve vstupné brány zdobené v nadpraží klasicistickými štukovými festónmi. Dodnes sa zachoval len západný vstup.

Biskupská rezidencia - RožňavaBiskupská rezidencia - Rožňava

Na balkóne biskupskej rezidencie sa nachádza  rokokový erb zo simbolmi: Šľachtická koruna, Palmový list - mučeník / martír, Biskupský klobúk, Sv. Ján Nepomucký patrón rožňavskej diecézi.Biskupská rezidencia - RožňavaBiskupská rezidencia - Rožňava

Biskupská rezidencia - Rožňava - Klopadlá vstupnej drevenej  brány

Biskupská rezidencia - Rožňava

Klopadlá vstupnej drevenej  brány.
 
Na hlavnej fasáde atika s nápisom a letopočtom ako aj malý balkón s kovanou klasicistickou mrežou.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015