* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

MESTO - PAMIATKY

ROŽŇAVA
POMNÍK FRANTIŠKY ANDRÁSSYOVEJ

Mramorový pomník Františky Andrássyovej od J. Horvayho a E.Samovolského z r. 1905. Bol postavený z verejných darov, na objednávku Rožňavskej mestskej rady, ktorá 15. septembra 1903 vypísala konkurz na postavenie pomníka Františky Andrássyovej / Hablawtzovej /  - štedrej podporovateľky škôl , humanitných organizácií, jasiel, nemocníc, zakladateľky inštitúcií pre slepých i hluchonemých - dcéry  riaditeľa viedenského konzervatória a od roku 1866 manželky grófa Déneša /Dionýza/ Andrássyho, s ktorým žila v šťastnom manželstve 36 rokov. Jej život vyhasol 26. októbra 1902. Pod Františkynou bustou  v životnej veľkosti sa nachádza postava starca - žobráka, dvoch detí a po stranách dve labute - symbolizujúce  vznešenosť osoby, ktorej je pomník venovaný.

pomník Františky Andrássyovej - Rožňava

pomník Františky Andrássyovej - Rožňava

pomník Františky Andrássyovej - Rožňava

Na všetkých štyroch stranách pylónu nájdeme  nápisy v maďarskom jazyku, ktorých preklad znie : Františka Andrássyová 1838 - 1902  -  Veľkodušnej patrónke duchovného života, osvety a umenia, dobrosrdečnej podporovateľke biednych, vdov a sirôt z verejnej zbierky postavili vďační Rožňavčania roku 1905.pomník Františky Andrássyovej - Rožňava


RV
retep.sk (c) 2002 - 2015