* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

MESTO - PAMIATKY

ROŽŇAVA
GYMNÁZIUM

Gymnázium - Bývalé hlavné gymnázium, postavené ako novostavba v roku 1904 až 1906 podľa projektu budapeštianskeho architekta Alexandra Baumgartena, ktorý spolupracoval i s Ö. Lechnerom. Budova postavená pod vedením staviteľa Jána Pisszera a Ing. M. Ungára. Štvorpodlažná voľne stojaca stavba so školským dvorom je umiestnená v areáli katedrálneho kostola. Ohradená sčasti ohradným múrom katedrály sčasti kovovým secesným oplotením. Budova bola postavená so sponzorských príspevkov najmä od Dionýza a Gézu  Andrássyovcov.



gymnázium - Rožňava



Slnečné hodiny umiestnené pri ľavom okraji južnej fasády  gymnázia, vo výške 1. poschodia pochádzajú z čias vzniku budovy, z roku 1906.   V ústrednom postavení vidíme obraz zemegule.
V hornej nápisovej páske  sa nachádza text: NON. POTEST. ESSE. SEPIUS. DIES. QVI. SEMEL. FUIT
V dolnej nápisovej páske: ME SOL VOS VMBRA REGIT.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015