* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

MESTO - PAMIATKY

ROŽŇAVA
KALVÁRIA

 Kalvária  nad mestom, barok. s neskoršími úpravami. Prvú stavbu so siedmini zástavkovými kaplnkami a dnešnou vrcholovou kaplnkou dal postaviť v roku 1741 rožňavský mešťan Jakub Steer s manželkou Katarínou vďaka iniciatíve  Ferencza Szabóa, predstaveného jezuitov v Rožňave. V roku 1841 bola realizovaná nová úprava areálu, kedy hlavný oltár vrcholovej kaplnky dostal nový obraz a pôvodných šesť kaplniek (jedna bola medzičasom zničená) bolo opäť obnovených. Pôvodné olejomaľby v kaplnkách, ktoré boli v zlom stave, boli odstránené a nahradené reliéfmi, ktoré objednal v Mníchove biskup Štefan Kollarčík. Kaplnku Božieho hrobu dal opraviť v roku 1854 rožňavský kanonik Elek Gromer. Približne v tomto období bola obnovená aj murovaná ohrada vrcholovej kaplnky so zvonicou. V tridsiatych rokoch 20. stor. bolo postavených 14 nových zastavení s farebnými majolikovými reliéfmi objednanými z dodnes existujúcej Zsolnayovskej manufaktúry Pécsi (Maďarsko), pričom pôvodné kaplnky, ktoré boli už v prvých decéniách 20.stor. vo veľmi zlom stave, úplne zanikli. Kaplnka Božieho hrobu bola zničená pravdepodobne v päťdesiatych rokoch 20.stor. Dve zo 14 zástavkových kaplniek boli zbúrané počas výstavby okresnej ľudovej hvezdárne začiatkom sedemdesiatych rokov 20. stor.

Kalvária - Rožňava

Kalvária - Rožňava

Kalvária - Rožňava

Areál bol naposledy obnovený v rokoch 1987 - 89. Vtedy bol preliaty aj zvon medzičasom odcudzený a polámaný na kusy. V deväťdesiatych rokoch bola z vrcholovej kaplnky odcudzená značná časť mobiliáru (hl. oltárny obraz, svätostánok, plastiky anjelikov z oltára i kazateľnice - spolu  7 ks, obraz sv. Klimenta a 2 drevené kríže s korpusmi.  Kaplnka Božieho hrobu a murovaná ohrada sú už v štádiu zániku.

Kalvária so svojou barokovou vrcholovou kaplnkou je najstaršou pamiatkou svojho druhu na celom území Gemera. Jej súčasný stav je možné považovať za havarijný.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015