* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

MESTO - PAMIATKY

ROŽŇAVA
BÝVALÉ RÍM.KAT. GYMNÁZIUM - SEMINÁR

Barokovo klasicistická budova bývalého rím. kat. gymnázia postavená r. 1778 v susedstve katedrály, neskôr katolícky seminár, založený v roku 1814. Po roku 1945  upravená na detskú nemocnicu. Klasicistická budova seminára bola  postavená v rokoch 1808 – 1814 za biskupa Ladislava Eszterházyho staviteľom Baffim. V polovici 20. storočia boli pristavané priestory na východnej strane pre potreby nemocnice Pred budovou, zo strany ulice Akademika Hronca, bola umiestnená busta I. Szabóa, bývalého profesora rím.kat. gymnázia.bývalé rím. kat. gymnázium - Rožňava


RV
retep.sk (c) 2002 - 2015