* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

MESTO - PAMIATKY

ROŽŇAVA
KOSTOL /EV./

Kostol /ev./- postavený v r.1786 v uzavretých priestoroch  bez veže, zvonov a priameho prístupu z ulice - / podľa vtedajších  úradných predpisov / -staviteľom Mayerom. Patrí medzi jeden z najkrajších halových tolerančných chrámov na Slovensku.  Oltár-rezbárska práca Jozefa Godeho,kazateľnica i krstiteľnica z pozoruhodnou špirálovito rezanou mramorovou nohou sú vyhotovené v luiséznom slohu. Organ z r.1785 vyhotovený majstrom Jánom Gertnerom - najhodnotnejšie dielo svojho druhu v Gemeri. Kostol patrí k najvýznamnejším klasicistickým stavbám na Slovensku, jeho výstavba sa viaže k osobnej návšteve cisára Jozefa II. v Rožňave v r. 1783.

Kostol ev. - Rožňava

Kostol ev. - Rožňava

Kostol ev. - Rožňava

Kostol ev. - Rožňava

Kostol ev. - Rožňava

Kostol ev. - Rožňava

Kostol ev. - Rožňava

Kostol ev. - Rožňava

Kostol ev. - Rožňava
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015