* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

MESTO - PAMIATKY

ROŽŇAVA
KOSTOL /EV.REF./

Kostol /ev.ref./, postavený r. 1904 - 1905, tehlová secesná stavba. /projektant arch. Ferencz Weininger z Budapešti, staviteľ Ing. Nándor Szilvássy z Rožňavy. Kazateľnica s baldachýnom, lavice, empory zo sýtohnedo moreného dreva so zlátenou ornamentikou - sú prácou rožňavského stolárskeho majstra Ferencza Boyera z r. 1905. Organ zhotovil Š. Kerékgyártó z Debrecína. Obradový stôl od stolára Š. Fülekyho. Na východnej strane hlavnej lode a v severnej bočnej lodi najdeme drevené empory na liatinových stľpoch s dekoratívnymi hlavicami.

Kostol ref. - RožňavaKostol ref. - Rožňava
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015