* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

MESTO - PAMIATKY

ROŽŇAVA
KRÁMIKY

Krámiky  sa nachádzajú pri mestskej veži v priestore v strede námestia, kde stála stredoveká radnica, sa konali  trhy, a tak tu oddávna existovali obchodné miestnosti i drevené prístrešky prilepené k obvodovým múrom radnice. V rokoch 1643 - 1654 bola k ešte existujúcej radnici pristavaná strážna veža. Stáli tu tiež budovy mestskej vážnice, verejných kúpeľov a strážny dom. Prevažná časť týchto budov v priebehu 2. pol. 17. stor. spolu s radnicou po veľkom požiari zanikla a neskôr bola obnovená len ich menšia časť v podobe radu drobných, tesne k sebe pristavaných obchodných domčekov a drevenej tržnice. Novú radnicu postavili už na inom mieste. Na zrúcaninách starej radnice si jezuiti neskôr postavili kostol. Po jeho dostavaní v roku 1687 vznikla v jeho tesnom susedstve drobná rokoková kaplnka sv. Jána Nepomuckého, ako súčasť severovýchodnej  steny  krámikov. Ich drevené časti tiež niekoľkokrát zhoreli a neskôr boli obnovované už iba murované časti postavené nad bývalou mestskou pivnicou, ktoré sa zachovali dodnes.V priebehu 19. stor. boli klasicisticky prefasádované a. zastrešené pultovou strechou. Architektonicky významné sú najmä  pivnice vynikajúce veľkosťou priestorov spolu s krížovými klenbami a kamennými portálmi. Na hlavnej fasáde sú zachované úseky klasicistickej výzdoby, zaujímavým architektonickým prvkom je i rytmus vyrezávaných drevených podstrešných konzol.krámiky - Rožňava


RV
retep.sk (c) 2002 - 2015