* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

MESTO - PAMIATKY

ROŽŇAVA
MEŠTIACKÝ DOM

Typický meštiacký barokovo - klasicistický dom na Šafarikovej ulici s pravdepodobne pozdnogotickým jadrom, s unikátnou  štukovou výzdobou. Dom prešiel rozsiahlou prestavbou v poslednej štvrtine 18. storočia, z ktorého pochádza i pozoruhodné priečelie, jedno z najhodnotnejších v Rožňave. Okná poschodia sú lemované ušnicovou šambránou a nadokenným rokajovým, v každom poli individuálne riešeným ornamentom. Na klenbách poschodia .......   štukové zrkadlá. Dom mal pôvodne manzardovú strechu, ktorá bola po požiari v r. 1891 vymenená za sedlovú.

Meštiacky dom - Rožňava

Meštiacky dom - Rožňava

Meštiacky dom - Rožňava

Meštiacky dom - Rožňava Meštiacky dom - Rožňava Meštiacky dom - Rožňava Meštiacky dom - Rožňava Meštiacky dom - Rožňava Meštiacky dom - Rožňava

Meštiacky dom - Rožňava Meštiacky dom - Rožňava Meštiacky dom - Rožňava Meštiacky dom - Rožňava Meštiacky dom - Rožňava
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015