* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

MESTO - PAMIATKY

ROŽŇAVA
MOROVÝ STĹP

 Morový stĺp so sochou Immaculaty na vysokom podstavci a postavami sediacich anjelov bol postavený na námestí v Rožňave na pamiatku morovej epidémie po roku 1710. Okolo roku 1730 bol doplnený sochami sv.Floriána a sv.Jána Nepomuckého, patróna rožňavskej diecézy, ktoré stáli z dvoch strán na nízkych štvorhranných stĺpikoch. Súsošie bolo pôvodne ohradené kovaným železným zábradlím, ktoré sa žiaľ nezachovalo. V päťdesiatych rokoch 20. stor. boli prídavné sochy prenesené do nádvoria biskupskej rezidencie, kde sa dodnes zachovala len socha sv. Jána Nepomuckého. Sochy anjelov sa nezachovali, socha sv. Floriána bola počas výrubu stromov na nádvorí  úplne zničená.            V roku 1998 bol úplne zvetraný a vážne poškodený stĺp rozobratý a  nahradený kópiou so sochou Immaculaty, pričom pôvodná socha a korintská hlavica stĺpa boli v rokoch 1998 - 1999 reštaurované (J. Kužidlo) a deponované v mestskej galérii. Sochy a hlavica stĺpa sú vyhotovené zo sivého pieskovca.

Morový stĺp - RožňavaMorový stĺp - Rožňava

 Neskorobaroková socha Panny Márie Nepoškvrnej (Immaculata) v životnej veľkosti. Postava Márie v dlhom splývavom rúchu a plášti ,stojí so zopnutými rukami na symbolickej zemeguli ovinutej hadom a pravým chodidlom prišľapuje hlavu hada symbolizujúceho mor.

Neskorobaroková socha sv.Jána Nepomuckého skoro v životnej veľkosti ( v - 150 cm). Vzpriamená postava svätca s tradičnými atribútmi (krucifix a palmová ratolesť) a rúchom umiestnená na štvorhrannom podstavci ( v - 120 cm ).

Kópia morového stĺpa je vyhotovené z umelého kameňa ako verná kópia pôvodnej pamiatky.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015