* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

MESTO - PAMIATKY

ROŽŇAVA
RADNICA

Radnica vznikla v roku 1711 spojením a adaptáciou dvoch starších pozdnegotických, príp. renesančných budov. Jej trojhranný štít je zdobený zlatým anjelom, ktorý pod svojimi krídlami chráni erb mesta - tri ruže a dve skrížené banské kladivá. Baroková radnica pozostávala z  prízemia a 1. poschodia. Pri úprave v 19. stor. ju nadstavali o ďalšie poschodie a klasicisticky prefasádovali.  Ako dvojposchodová je radnica zachytená na rytine z roku 1867. V polovici 20. stor. bol k radnici stavebne pričlenený ďalší meštiansky dom na severnej strane, zachoval si však svoju pôvodnú fasádu, zároveň boli upravené reprezentačné miestnosti na 2. poschodí pre veľkú divadelnú sálu.
Rožňava - stará radnica

Radnica - Rožňava
Rožňava - stará radnica - erb rožňavy

Farebný keramický reliéf na fasáde Mestskej radnice s erbom mesta Rožňavy používaným v rokoch
1841 - 1906 a 1925 - 1940.
Mestský znak / zlatý skrížený banícky klin a kladivo v sprievode troch ruží, z ktorých dve sú umiestnené v bočných výsekoch porísk a jedna nad hlavou kladiva s polmesiacom v ľavom dolnom rohu uložených na modrom renesančnom štíte / bol ustanovený Mestským národným výborom 3. apríla 1973, pričom jeho základom bolo Mestské pečatidlo z r. 1488. Farbami mesta boli ustanovené: zlatá a modrá, delené podľa dlhšej strednej osi / zlatá hore /. Mesto sa r. 1984 vrátilo k najstarsej podobe svojho erbu, čiže erbu bez polmesiaca, vzhľadom nato že erb z pečatidla bol zle pochopený a išlo len o hrubší okraj štítu a nie o polmesiac.
Súčasný Mestský znak /erb/ je od roku 199. Mesto naňom upravilo podobu figúr a ruže umiestnilo do výsekov porísk, erb Rožňavy tvoria teda v modrom štíte dve zlaté skrížené banícke kladivá, sprevádzané tromi zlatými ružami.
Vlajku mesta Rožňava tvorí modré pole v pomere 2:3 so žltým krížom, a je ukončená tzv. lastovičím chvostom - zástrihom smerom dovnútra /stredu/ do jednej tretiny jej dĺžky.

Nápis na pamätnej tabuli v maďarčine:

II. František Rákóczi, panovník / knieža / spomedzi múrov tohto mesta viedol národo oslobodzovací boj, vojvodcovské a vládne záležitosti v mesiacoch december r. 1705 , február r. 1707.

Začiatku tohto slávneho boja v 200 výročí bola vyzdvihnutá táto tabuľa uchovávajúca spomienku na tohto veľkého panovníka, nech slúži ako povzbudenie vďačnému potomstvu.

pamätná tabuľa na radnici - Rožňava

Nápis na pamätnej tabuli v slovenčine:

Táto budova v r. 1706 - 1707 bola sídlom Františka Rákócziho II. Odtiaľ viedol vojvodcovské a vládne záležitosti odboja počas svojho pobytu v Rožňave. Rest.1972 Ferencz
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015