* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

MESTO - PAMIATKY

ROŽŇAVA
STREDNÁ ZDRAVOTNÁ ŠKOLA

Budova Strednej zdravotnej školy, bývalá ev. dievčenská škola. Iniciátorom založenia evanjelickej dievčenskej meštianky bol potiský superintendant Štefan Czékus. Od školského roka 1886/87 sa osem rokov vyučovalo vo dvoch triedach. V rokoch 1895/96 školu zreorganizovali a počet tried zvýšili na štyri. Potrebné financie získala ev. a. v cirkev zbierkami a dištrikt prispel sumou 2000 zlatých. Počet žiačok sa pohyboval od 80 do 100.  Školská budova bola pre túto školu postavená v roku 1897. Do dispozície boli poňaté  dva staršie domy pôdorysu tvaru L , (dom rodiny Pekárovcov a Tomoryovcov). Súčasťou školy boli učebne, byty pre učiteľov a internát. Stavba bola ukončená 13. 2. 1898.Stredná zdravotná škola - Rožňava

Stredná zdravotná škola - RožňavaNa susediacej parcele sa nachádza stavba telocvične z roku 1892, pôvodne patriaca ev.a.v. gymnáziu.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015