Rožňava a okolie - Rozsnyó és környéke


* ROŽŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NAŠA PRÍRODA   * UBYTOVANIE


CYKLISTICKÉ TRASY

 SCK - SLOVENSKÝ KRAS - č. 2702

C KONIARSKA CYKLOCESTA : Gemerská Hôrka - Hucín - Gemerský Sad - Hrádok - Ochtinská Aragonitová jaskyňa

  

GPS Track download Waypoints download         POVRCH:  ASFALT, POLNÁ, LESNÁ CESTA         OBTIAŽNOSŤ:    1 2 3 4 5             PREVÝŠENIE:     m           CELKOVÁ DĹŽKA: 32Km
000,0 km - Gemerská Hôrka

005,4 km - Hucín
008,0 km - Gemerský Sad                  
000,0 km - Hrádok

000,0 km - Och.Aragonitová j.Trasa spája obec Gemerská Hôrka s Ochtinskou aragonitovou jaskyňou. Kvôli značnému prevýšeniu ju vrelo odporúčame zdolať smerom od areálu Ochtinskej aragonitovej jaskyne. Z areálu Vás povedie asfaltová cesta na križovatku Hrádok. Tu po prechode cez hlavnú cestu vhupnete do lesa a už sa ho nezbavíte až po obec Gemerský Sad, asfaltka potom pokračuje cez Hucín a neskôr sa ňou v spoločnosti zelenej trasy Prielomu Muráňky dostanete do obce Gemerská Hôrka.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015