* RO}ŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NA`A PRÍRODA   * UBYTOVANIE

OKOLIE - PAMIATKY
GPS  48° 42,3570´ N
  20° 30,6672´ E
BETLIAR

erb - BetliarObec v okolí Slanej na rozhraní Rožňavskej kotliny a Volovských vrchov,6 km na SZ od Rožňavy sa vivinula v 13. stor. Pôvodne banícka obec, kde najskôr dolovali zlato, meď, neskôr železnú rudu. Obyvateľstvo sa zaoberalo výrobou korýt a drevených korytových vozov, ktoré sa používali pri doprave rudy. Obec svoje meno dostala práve podľa nemeckého názvu tohto dreveného voza. Betliar spočiatku patril Štítnikovcom, neskôr Bebekovcom a od 16.stor do 20.stor. Andrássyovcom až do roku 1945, kedy bol celý majetok Andrássyovcov skonfiškovaný a kaštieľ i prekrásny park bol sprístupnený verejnosti.

Betliar - kaštieľ

Betliar - kaštieľ

Betliar - kaštieľ

Betliarsky kaštieľ - sa nachádza v prírodnom parku s rozlohou 81 ha. Do roku 1945 patril bohatej maďarskej šlachtickej rodine Andrássyovcov. Postavený  bol začiatkom 18.storočia v renesančno -barokovom slohu. Nachádza sa v ňom múzeum so vzácnym historickým nábytkom, keramikou  zbraňami, poľovníckymi trofejami z ciest po Indii, Afrike, Južnej Amerike, Ázii a polárnych krajov, historická knižnica obsahuje - 20 000 diel....

Betliar - kaštieľ - knižnica

Betliar - kaštieľ - budha

Betliar - kaštieľ - zverinec

Knižnica - Bola postavená r.1792 Leopoldom Andrássym pre porteby knižnice,ktorú začiatkom tohto storočia premiestnili do kaštiela.

Meditujúci budha - bronzová socha vyhotovená 7.mesiaca 1543 pre chrám Tofukudži v Kjóto majstrom Fudživara Tadajošim. Socha predstavuje bódhisattvu Džizó, sediaceho na lotosovom tróne, ktorý v ľavej ruke drží perlu, v pravej mníšsku palicu.

Zverinec - postavený koncom 19.storočia - pripomínajúci stredoveký hrad.Chovali v ňom hnedé medvede,rysy,vydru,kunu,jazveca a v ohrade muflóny.

Betliar - kaštieľ - vodopád
Betliar - kaštieľ - vodopád
Betliar - kaštieľ - vodopád
 
Veľký vodopád -
projektoval záhradný architekt Jozef Bergmann.Patrí medzi najväčšie umelé vodopády v slovenských parkoch. Voda,ktorá sa privádza k prepadu korytom po kamennom klenutom moste, padá z výšky 8 m do jazierka.

Betliar - kaštieľ -  japonský most

Betliar - kaštieľ - vstupná brána

Betliar - kaštieľ - hermesova studňa

Japonský most - s klobúkovou strechou pochádzal z druhej polovice osemdesiatych rokov 19.stor. Pôvodný most bol strhnutý vodným prívalom v r. 1971. Jeho verná kópia bola zhotovená v r. 1979.

Vstupná budova Betliarskeho parku.

Hermesova studňa - Farebné stropné osvetlenie vodnej hladiny cez okienka z farebných skiel.Dnu socha gréckeho boha Hermesa s dvoma delfínmi

Betliar - kaštieľ - rybník

Betliar - kaštieľ - rybník

Betliar - kaštieľ - rybník

Rybník 4750m2 /Betliarsky park/  -
Vybudovaním umelého vodného systému  v poslednej tretine 19.storočia sa zabezpečil stály a rovnomerný prívod vody do veľkého vodopádu,všetkých troch fontán a malého račieho rybníka.

Prekrásny Betliarsky park postavený za Leopolda Andrassyho v rokoch 1783 - 1795 bol projektom známeho českého záhradného architekta Henricha Nebbiena, ktorý pracoval aj pri zakladaní Budapeštianského mestského parku Városliget. Park je zaradený do zoznamu umelecky a kultúrne hodnotných historických záhrad sveta ICOMOS, IFLA pod evidenciou UNESCO.

Betliar - kostol

Betliar - kostol

Kostol Sv. Alžbety - kat., pôvodne gotický z 1. pol. 14. storočia s predstavanou hranolovou vežou, bol obnovovaný v roku 1973, / bolo obnovené nárožné kvádrovanie /. Po stranách presbytéria najdeme dve sakristie. Pôvodná orientovaná na sever a novšia zo 70-tych rokov 20. stor. orientovaná na juh. Pôvodný kamenný gotický portál so zasekanými hranami tvorí vstup do staršej obdĺžníkovej sakristie, ktorá je zaklenutá valenou klenbou. Za vstupom do kostola sa nachádza drevená orgánová empora.

Kostol evanjelický
- klasicistický, postavený r. 1794 na spôsob tolerančných chrámov bez veže. Predstavanou hranolovou vežou doplnený r.1834. So sakristiou pristavanou v pol. 20. storočia k SV strane lode.  ....info+

Erb Betliara vznikol spojením motívu miestneho kaštieľa a historického erbu obce, ktorý sa nachádza na pečati z r. 1656 a zobrazuje: v červenom štíte strieborný kaštieľ, nad ním strieborný renesančný štítok s malou ľaliou a dvoma privrátenými radlicami. Prijatý bol 29. júna 1998.
RV
retep.sk (c) 2002 - 2015