Rožňava a okolie - Rozsnyó és környéke


* ROŽŇAVA - VÁROS ÉS EMLÉKMŰVEI   * KÖRNYÉK EMLÉKMŰVEI   * 300 BARLANG ÉS SZAKADÉK    * KÖRNYÉK TÉRKÉPE   * KERÉKPÁR TÚRÁK   * TERMÉSZET    * SZÁLLÁS KÖRNYÉK -  EMLÉKMŰVEKARDOVO


HNILČÍKREJDOVÁBETLIAR .....................


JABLONOV NAD TURŇOUROCHOVCEBOHÚŇOVO


JASOVROŠTÁR


BÔRKA


JOVICEROZLOŽNÁ


BRDÁRKA


KEČOVOROŽŇAVSKÉ BYSTRÉ


BRZOTÍN

A Betléri Kastély


KOBELIAROVORUDNÁ


ČUČMAKOCEźOVCE


SILICA ............................


ČIERNA LEHOTA

Dedinky - priehrada


KOVÁČOVÁ


SILICKÁ BREZOVÁ

Silická žadnica


DEBRAĎ


KRUŽNÁ


SILICKÁ JABLONICA


DEDINKY  .....................


KRÁSNOHORSKÁ DLHÁ LÚKA


SLAVEC ...........................


DLHÁ VES


KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE.


SLAVOŠOVCE


DOBŠINÁ


KUNOVÁ TEPLICA

Krasznahorka vára


SLAVOŠKA


DRIENOVEC

Dedinky víztározó


LIPOVNÍK


SMOLNÍCKA HUTA


DRNAVALÚČKA  ...................................


SMOLNÍK

Gombaszögibarlang


GEMERSKÁ HÔRKAMARKUŠKA


STARÁ VODAGEMERSKÁ POLOMAMEDZEV


STRATENÁ


GOČALTOVOMLYNKY


ŠTÍTNIK


GOČOVOMN͊EK NAD HNILCOM

Huszita templom


ŠTÓS


HAČAVAMOLDAVA NAD BODVOU


ŠVEDLÁR


HÁJNÁLEPKOVO


TICHÁ VODA


HANKOVÁNIŽNÁ SLANÁ


TURŇA NAD BODVOU.....

Tornaivára


HENCKOVCEOCHTINÁ  ...............................


ÚHORNÁ


HENCLOVÁPAČA


VIDOVÁ


HONCEPAŠKOVÁ

Aragonit barlang


VLACHOVO


HRHOVPETROVOVYŠNÁ SLANÁ


HRUŠOVPLEŠIVECZÁDIEL ............................


HNILECRAKOVNICAZÁDIELSKE DVORNÍKY

A Szádellői völgy