Rožňava a okolie - Rozsnyó és környéke


* ROŽŇAVA - VÁROS ÉS EMLÉKMŰVEI   * KÖRNYÉK EMLÉKMŰVEI   * 300 BARLANG ÉS SZAKADÉK    * KÖRNYÉK TÉRKÉPE   * KERÉKPÁR TÚRÁK   * TERMÉSZET    * SZÁLLÁS


A VÁROS EMLÉKMŰVEI
GPS  48° 39,729´ N
  20° 31,980´ E
ROZSNYÓ
ROŽŇAVA
    ROSENAU

oldal    <<< 1 2 3 4 >>>

I
A Rozsnyói völgykatlanban található a Sajó (Slaná) folyó völgye mentén, a Voloveci hegység (Pozsálló v.Ökörhegy) déli nyúlványa alatt. Bányásztelepülésként alapult, arany, ezüst, és réz bányákkal. Az írásos emlékek először 1291-ben említik. Városi jogot 1340-ben kapott, mezővárossá 1382-ben, szabad királyi várossá pedig 1410-ben vált. A török betörések miatt a XVI. sz.-ban a bányászat visszaesett.
 


KLIK FOTO = INFO+Városi őrtorony - az eredeti gótikus városháza része volt a főtér közepén - ma kilátótorony. A tornyot, mint fontos védőelemet a török veszély ellen 1643-ban kezdték építeni Weiszer Márton bíró idejében. A befejezése számos váratlan ok miatt elhúzódott egészen 1654-ig, amikor a rozsnyói Bakos Mátyás bíró meghívta városunkba a szepességi Gerscheuer György építészt, aki segédként a helyi Mosszen Dánielt választotta. Az építkezés még abban az évben befejeződött. A torony déli oldalára értékes reneszánsz emléktáblát helyeztek mindkét bíró nevével, az építés idejének megjelölésével és a városi címerrel. A tetőszerkezetben emlékiratot rejtettek el, melyben Missnico Althuem János részletesen leírta az építkezés kezdete óta eltelt 11 év összes eseményét. Az emléktábla felett befalazott török ágyúgolyó látható. 1766-ban a torony leégett és a mai barokk zsindelytetőt kapta meg.  ...........info+
Református Templom, 1904 - 1905 között épült, szecessziós téglaépítmény, a tervező Weninger F. építészmérnök Budapestről, az építész Szilvássy F. mérnök Rozsnyóról. A szószéket és a padokat pácolt fából aranyozott díszlettel Boyer Ferenc asztalos készítette 1905-ben, az orgonát a Debreceni S. Kerékgyártó készítette. Az Úr asztala Füleky István műve. A főhajó keleti oldalán és az északi hajón fából készült karzat található öntött pilléreken dekoratív oszlopfővel.   ............info+
Evangélikus Templom, 1786-ban építette Mayer építész torony és harangok nélkül. Ez a szlovákiai egyik legszebb, a vallási türelemről nevezetes templom. Az oltár Gode József műve (a híres pozsonyi Gode Lajos szobrász fia), a szószék és a keresztelőmedence márvány talapzaton Louis seize-stílusban épült. Az orgonát 1785-ben építette Gertner János mester – ez a maga nemében legértékesebb műve Gömörben. Ez a templom a mai Szlovákia legjellemzőbb klasszicista építményei közé tartozik, az építése II. József császár rozsnyói 1783. évi látogatásához kötődik. ...........info+
Xavéri Szent Ferenc templom. – Diák templom - (római katolikus), barokk építmény, 1658 - 1687 között épült az egykori városháza és a protestáns iskola helyén, a főtér közepén, az őrtorony mellett. A templomot jezsuiták kezdték építtetni 1658-ban. A templom bejárati oldalát az ajtó fölött két nagyon értékes hársfából faragott faszobor díszíti, amelyek Mózest és a Dávid királyt ábrázolják. A főoltár a XX. század elejéről származik, a szélső Gonzaga-i Szent Lajos barokk oltára pedig a XVIII. századból származik. A hajó alatt alagsor található / valószínűleg az egykori városháza pincéje / amelyből a rozsnyói premontrei rend szerzetesei számára kriptát alakítottak ki. A templomot ma a ferencesek használják. ........info+
Mária Mennybemenetele templom  (római katolikus), a 13. században épült. A főoltár későbarokk, Gode József készítette 1779-ben. A szélső Szent András oltára, klasszicista mű 1828-ból. A szószék barokk-klasszicista, Gode J. műve kb. 1770-ből. A keresztelőmedence márványból készült - klasszicista mű 1828-ból. Rozsnyó legértékesebb műalkotása – későgótikus táblafestmény 1513-ból; Szűz Máriát ábrázolja Szent Annával és a kis Jézussal, valósághű eseményekkel a középkori bányászati és a vaskohászati életből - ismeretlen festő alkotása.  .......info+
Szent Anna templom (római katolikus), az egykori ferences rendi kolostor későbarokk épülete klasszicista elemekkel, 1745. június 30-án alapították. A templom tornyát 1782-ben fejezték be. A már felépült kolostor a kápolnával együtt a 1784-i tűzvészben nagyon megrongálódott. A templomot felújították, és 1826. november 5-én átadták a híveknek. Mivel többször is leégett, 1906-ig többször volt javítva. Ebben az időben a homlokzat keleti részéhez egy kicsi, neorokokó stílusú "Az isten sírja" kápolna épült. A templomban Ádám Gyula rozsnyói festőművész 1897-1918 között készült falfestményei láthatók. A főoltár 1905-ben épült, Boger F. és Ádám Gy. műve, az orgona Salgótarjánból, a szobrok és az oltár díszletei Tirolból, a barokk szószék a XVII. század végéről Kassáról /Košice/ származnak, a három harangot pedig 1892-ben Budapesten Valtzer Ferenc harangöntő öntötte. A homlokzat felső részében az Úr szeme van ábrázolva.  ..........info+
Andrássy Franciska grófnő mellszobra - J.Horvay és E.Samovolsky faragták márványból. 1905-ben közadakozásból, Rozsnyó város Vezetésének megbízásából létesült. 1903. szeptember 15-én pályázatot írtak ki Andrássy (Hablawitz) Franciska emlékművére - az iskolák, óvodák, kórházak és emberiességi szervezetek adakozó támogatójának, a Vakok és Süketnémák Intézete alapítójának - a bécsi Konzervatórium igazgatója leányának és 1866-tól Andrássy Dénes gróf feleségének emlékére, akivel 36 éven keresztül boldog házasságban éltek. 1902. október 26.-án hunyt el. Franciska mellszobra alatt egy öreg koldus látható két gyerekkel.   .......info+
Járvány-oszlop a püspöki székhely - az egykori Jezsuita kolostor előtt. Ezt a barokk művet 1710-ben állították fel, a pestisjárvány emlékére, amely 1710-ben két hónap alatt több mint 2035 emberi életet oltott ki. Az oszlop tetején Szeplőtelen Szűz Mária látható. A szobor és az oszlopfő szürke homokkőből készült. Az oszlopot eredetileg vaskerítés védte, amelyet sajnos a napjainkban megszüntettek. ........info+
Kálvária a város fölött található, barokk, későbbi átalakításokkal. Az első hét állomást kápolnákkal és a mai ormos kápolnát 1741-ben építtette Steer Jakab rozsnyói polgár Katalin nevű feleségével, Szabó Ferencnek, a rozsnyói jezsuiták vezetője kezdeményezésének köszönhetően. 1841-ben újabb átalakítást végeztek, amikor az ormos kápolna fő oltárán egy új festményt helyeztek el és az eredetileg épült hat kápolnát (az egyik idővel tönkrement) felújították. Az eredeti olajfestményeket , amelyek nagyon rossz állapotban voltak, eltávolították és domborművekkel helyettesítették, ezeket Kollarcsik István püspök rendelte Münchenből. Az Úr sírja nevű kápolnát 1854-ban újította fel Gromer Elek..........info+
down
retep.sk (c) 2002 - 2011
oldal    <<< 1 2 3 4 >>>