Rožňava a okolie - Rozsnyó és környéke


* ROŽŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NAŠA PRÍRODA   * UBYTOVANIE


MESTO - PAMIATKY  
GPS  48° 39,729´ N
  20° 31,980´ E
ROŽŇAVA
ROSENAU
     ROZSNYÓ

strana    <<< 1 2 3 4 >>>

I
Nachádza sa v Rožňavskej kotline v údolí Slanej, pod južnými výbežkami Volovských vrchov. Rožňava vznikla ako banícke sídlisko so zlatými,striebornými a medenými baňami.Prvá písomná zmienka je z r. 1291.Prvé mestské výsady získala r.1340, poddanským mestom sa stala r. 1382 a slobodným kráľovským mestom r.1410.Vplyvom tureckých nájazdov v 16. stor. nastal úpadok baníctva.
 
panoráma rožňavy


KLIK FOTO = INFO+Budova bývalého mestského chudobinca postavená v r. 1719. Na budove sa nachádzajú staršie barokové kamenné súsošia : Pieta, Sv.Trojica, Sv.Florián - patrón požiarnikov. Súsošie bolo vytvorené okolo r. 1720 neznámym autorom. Na  fasáde najdeme pamätnú tabuľu ,ktorá nám pripomína, ze za budovu vďačíme krásnohorskému zemepánovi Jurajovi Andrássymu, ktorý ju dal postaviť pre rožňavskú chudobu a chorých. Pod tabuľou sa nachádza malý vybratý priestor s kovaním pre pokladničku, do ktorej sa vyberalo na prevádzku špitálu.   Od roku 1837 sa na základe rozhodnutia cirkevnej rady premenoval na rímskokatolícky a začal fungovať len pre katolíkov.  ...........info+
Bývalé Evanjelické  i.v. gymnázium v ktorom študovali významné osobnosti ako: spisovatelia: Pavol Dobšinský ,Samo Tomášik, Zoltán Fábry, Albert Pákh, historici: Július Botto, Jozef Mikulík. Michal Miloslav Hodža - politik, Peter Kellner Hostinský - básnik a novinár, Akad.Jur Hronec - matematik, András Cházár - priekopník liečebnej pedagogiky, Jozef Mikulík - historik, Samuel Ormis - pedagóg,  Samo Chalupka - básnik,  Pavol Jozef Šafárik - historik i ,jazykovedec, Gyula i Kálmán Tichy - maliar a grafik,  Samuel Vozár - Básnik, Štefan Marko Daxner,....  V súčasnosti Základná škola.  ........... info+
Radnica vznikla v roku 1711 spojením a adaptáciou dvoch starších pozdnegotických, príp. renesančných budov. Jej trojhranný štít je zdobený zlatým anjelom, ktorý pod svojimi krídlami chráni erb mesta - tri ruže a dve skrížené banské kladivá. Baroková radnica pozostávala z  prízemia a 1. poschodia. Pri úprave v 19. stor. ju nadstavali o ďalšie poschodie a klasicisticky prefasádovali.  Ako dvojposchodová je radnica zachytená na rytine z roku 1867. V polovici 20. stor. bol k radnici stavebne pričlenený ďalší meštiansky dom na severnej strane, zachoval si však svoju pôvodnú fasádu.  ........... info+
Múzeum - klasicistická prevádzková budova bývalej miestnej  továrne na spracovanie koží / Markova továreň /, postavená v r.1782 - bola známa v celom Uhorsku. V továrni sa využívala vodná sila, neskôr i parný stroj s výkonom 20 konských síl. Nad oknami sú figurálne výjavy znázorňujúce pracovné postupy pri spracúvaní kože (skladanie surových koží, spracovanie a rezanie koží a alegória garbiarstva), riešené na spôsob antických prác. Niekedy boli za touto budovou rozsiahle výrobné budovy manufaktúry na výrobu koží.  ........... info+
Banícke múzeum  - so stálou  expozíciou histórie baníctva a obrazom ,,Attilova smrť,, - olejomaľba od F. Paczku   - budova bola postavená v rokoch 1905 -10 podľa domáceho architekta a banského riaditeľa Ing. A. Mullera. Secesná stavba bola postavená ako dar Dionýza Andrássyho mestu Rožňava. V areáli sa nachádza aj budova bývalého  Františkinho chudobinca s Expozíciou prírody slovenského krasu a priľahlých oblastí. Areál je od ulice oplotený liatinovým zdobeným tyčovým plotom.  ........... info+
Neskoroklasicistická dvojkrídlová budova Všeobecnej / starej / nemocnice - so strednou neogotickou kaplnkou sa nachádzajú v nemocničnom areáli s rozsiahlym parkom spolu s liečebným pavilónom z roku 1937,  pavilónom vrátnice postaveným po 2. svet. vojne. Areál je zo strany ulice ohradený hodnotným kovaným plotom. Nemocnica vznikla zo súkromného venovania testamentom pani Alojzie Mihalovitsovej,  vdovy po  MuDr. Karolovi Kósovi, ktorá si želala založiť v Rožňave nemocnicu pod správou rím. kat. cirkvi. Po fungovaní nemocnice v dočasných priestoroch prispel ku kapitálu biskup Juraj Schopper a pre účely nemocnice bola postavená nová budova, otvorená v roku 1887.  ........... info+
Budova niekdajšej Banskej Komory - renesančná, pochádza zo 17. stor. V rokoch 1706 - 1707 sa v nej nachádzala Rákócziho mincovňa. V tých časoch od 26.11.1706 v nej prebýval i samotný František II. Rákoczi, ktorý zvolal na december Krajinskú radu / zasadnutie všetkých povstaleckých vodcov /. Pod budovou s charakteristickými opornými piliermi sa nachádzajú rozsiahle pivnice spojené s niekdajšími šachtami a štôlňami pod námestím.  ........... info+
Kláštor milosrdných sestier Vincentiek - neogotický, postavený v roku 1866. Na fasáde sa nachádzajú dve čabrakové konzolky, na ktorých sú osadené terakotové plastiky: Mária s Ježiškom vľavo a anjel s dieťaťom vpravo. Pod oknom rizalitu je terakotový reliéf s výjavom Nechajte dietky prichádzať ku mne. Komplex kláštora a školy bol postavený  biskupom Kolartsikom v neorenesančnom slohu na mieste dvoch starších domov, z  ktorých boli použité suterény hlavnej budovy. Internát bol pristavaný v tridsiatych rokoch 20. storočia. V atike vidíme kovaný erb biskupa Kolarčika, zakladateľa kláštora.  ........... info+
Krámiky - zaujímavý rad malých obchodíkov na východnej strane jezuitského kostola, za strážnou vežou. Pochádzajú zo stredoveku a patrili ku niekdajšej stredovekej radnici, ktorá stála na mieste dnešného jezuitského kostola. V priestoroch krámikov sa nachádzali mestské váhy i ,,kancelária" jarmočného richtára, proste všetky inštitúcie patriace ku slávnym rožňavským jarmokom. Na hlavnej fasáde sú zachované úseky klasicistickej výzdoby, zaujímavým architektonickým prvkom je i rytmus vyrezávaných drevených podstrešných konzol.  ........... info+
Rímskokatolícka fara  na rohu Betliarskej ulice pochádza z doby gotiky zo zač. 15. stor. Hlavná fasáda do námestia na prízemí obsahuje 2 okná a stredný slepý otvor s iluzívnou barokovou maľbou okennej výplne. Kompozícia priečelia je klasicistická. V medziokenných poliach poschodia je odkrytá  baroková figurálna nástenná maľba z konca tretej štvrtiny 18. storočia, zobrazujúca P. Máriu – patrónku Uhorska, v strede torzo pravdepodobne sv. Michal archanjel a vľavo Kristus a Samaritánka. Maľby sú vyhotovené  technologicky ako maľba secco. Z remeselných prvkov zaujme pozoruhodné klasicistické kované zábradlie v priestore schodiska a kovaná mreža.  ........... info+
down
retep.sk (c) 2002 - 2011
strana    <<< 1 2 3 4 >>>