Rožňava a okolie - Rozsnyó és környéke


* ROŽŇAVA - MESTO A JEHO PAMIATKY   * OKOLIE - PAMIATKY  
* 300 JASKÝŇ A PRIEPASTÍ    * MAPA OKOLIA   * CYKLISTICKÉ TRASY   * NAŠA PRÍRODA   * UBYTOVANIE


MESTO - PAMIATKY  
GPS  48° 39,729´ N
  20° 31,980´ E
ROŽŇAVA
ROSENAU
     ROZSNYÓ

strana    <<< 1 2 3 4 >>>

I
Nachádza sa v Rožňavskej kotline v údolí Slanej, pod južnými výbežkami Volovských vrchov. Rožňava vznikla ako banícke sídlisko so zlatými,striebornými a medenými baňami.Prvá písomná zmienka je z r. 1291.Prvé mestské výsady získala r.1340, poddanským mestom sa stala r. 1382 a slobodným kráľovským mestom r.1410.Vplyvom tureckých nájazdov v 16. stor. nastal úpadok baníctva.
 
Panoráma rožňavy


KLIK FOTO = INFO+Kaplnka sv. Jána Nepomuckého. Rad drobných, pôvodne stredovekých obchodov pri mestskej veži, tzv. krámikov, bol v 2. pol. 18.stor. doplnený drobnou kaplnkou s kamennou rokokovou sochou sv. Jána Nepomuckého z 2. pol. 18. stor. skoro v životnej veľkosti. Na rímse z dvoch strán sú dve sošky sediacich anjelikov, ľavý z nich s prstom na ústach symbolizuje patróna spovedného tajomstva, pravý anjelik je sekundárnou sadrovou replikou originálu, ktorý sa nezachoval. Svätec v mierne esovito vytočenom postoji v tradičnom čierno - bielom rúchu a plášti, si pridržiava na ľavej strane hrude oboma rukami palmovú ratolesť a kríž, ku ktorému skláňa hlavu v čiernom birete. Nad hlavou má socha tradičnú  svätožiaru, tentoraz len so štyrmi hviezdami.  ...........info+
Socha Lajoša Kossutha /1802 -1894/ - revolucionára z r.1848  a poslanca uhorského snemu - v nadživotnej veľkosti /2,7m/ , bola po prvý krát postavená na námestí baníkov v r. 1907. Za 1.československej republiky z námestia zmizla a opäť ju na svoje miesto vrátili za Hortyovskej okupácie južného Slovenska. V r.1945 bola odnesená do depozitu múzea. Socha bola na svojom terajšom mieste / na verejnom priestranstve pri Baníckom múzeu / opäť postavená 1 februárový týzdeň r. 2004, za finančnej podpory 520 tisic Sk z fondu na obnovenie a údržbu maďarských pamätihodností na južnom slovensku. Brondzová socha bola odliatá maďarským sochárom Jozefom Rónom /József Róna/.   ............info+
Staré liatinové náhrobky pochádzajúce z rožňavského cintorína, momentálne uložené vo dvore Baníckeho múzea boli vyrobené v miestnych železiarniach zručnými zlievačskými a kováčskymi majstrami z Chyžnej Vody (Lubeníka), Dobšinej ... Najdeme tu náhrobníky rôznych tvarov / liate kríže, ihlany, gotické oblúky /   s rôznymi motívmi / listová ratolesť, smútočná vrba, anjelom i smrtkou /. Medzi tie staršie patria náhrobok Jozefa Szontágha z roku 1831 a Jána Colinásiho z r. 1808. ...........info+
Pamätník osloboditeľov - vápencové súsošie pozostávajúce z troch postáv: vojaka sovietskej armády, ženy s dieťaťom na rukách a jednej mužskej postavy. Je dielom akad. sochára Vojtecha Löfflera. Súsošie bolo v roku 1985 umiestnené pred strážnou vežou na Namestí baníkov, kde stálo do r. 1992. V súčasnsti sa nachádza v parku pred základnou školou na Zlatej ulici. ........info+
Pomník SNP partizána Jozefa Tótha - člena partizánskeho oddielu Kozlova , postavený na námestí vedľa strážnej veže, na mieste, kde bol nacistami popravený. Odhalený bol v roku 1959. Jeho autorom je akademický sochár V. Löffler.
down
retep.sk (c) 2002 - 2011
strana    <<< 1 2 3 4 >>>